Laura Baubaitė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-57

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 25 d. 11:20