Urtė Jautakytė

 

2019 m. liepos 15 d. Nr. V-424

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 20 d. 09:59