Rimvydas Sinkevičius

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-57

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 13 d. 16:37