Jolanta Čekauskaitė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-60

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 13 d. 11:15