Jelena Blank

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-64

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

tikrina, kad darbai būtų atliekami pagal projektus, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančių dokumentų reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;
tikrina, ar statybos dalyvių veikla atitinka įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus;
esant statinio projekto neatitikimams faktiškoms statybos sąlygoms arba dėl kitų priežasčių, apie tai informuoja įstaigos direktorių;
tikrina statybos darbų dokumentuose nurodytų darbų kiekio atitikimą faktiniam kiekiui.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 22 d. 09:48