Neringa Vaitonienė (atostogos vaikui prižiūrėti)

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-64

 

Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 18 d. 15:16