Erika Morkūnienė

 

2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. V-481

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 12 d. 11:28