Neringa Lodienė (atostogos vaikui prižiūrėti)

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-64

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 8 d. 08:40