Andžileta Ilickaitė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-62

 

Pareigūnas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 4 d. 15:00