Arvydas Stankevičius (atsakingas už viešuosius ryšius, Trečiojo sektoriaus veiklos klausimais)

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-55

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 17 d. 08:29