Raimundas Butkevičius

 

2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-571

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 28 d. 14:53