Vida Bernotienė

 

2019 m.  gegužės 10 d. Nr. V-300

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 20 d. 14:08