Vaida Kavaliauskienė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-56

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 12 d. 13:23