Danutė Puškarenko

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-64

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas;

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 20 d. 20:48