Monika Paškauskaitė (atsakinga už nuteistųjų įskaita)

 

2019 m. balandžio 1 d. Nr. V-209

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 31 d. 15:34