Lilija Marcinkevičienė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-572

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 14 d. 09:38