Regina Medzevičienė (atsakinga už nuteistųjų įskaita)

 

2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-571

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 28 d. 13:50