Giedrius Vaičiūnas

 

2018 m. gegužės 18 d. Nr. V-236

 

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 08:59