Daiva Čiurinskienė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-60

 
Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 21 d. 16:18