Kristina Atmanavičienė

 

2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-572

 

Pareigūnas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti įstaigai ir skyriui keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 30 d. 11:13