Kontaktai

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika

Tel. +370 346 67 007

Faks. +370 346 56 313

El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Esant nesklandumams, jungiantis prie tarnybinio elektroninio pašto, kreipkitės į Veiklos organizavimo skyriaus specialistą.

Komunalinės paslaugos

ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS

 

2004 m. birželio 29 d. Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai yra suteikta Energetinės veiklos licencija Nr. L4-ŠT-45, išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, kuri suteikia teisę verstis šilumos tiekimo veikla Pravieniškių kaimo (Kaišiadorių rajono savivaldybė) teritorijoje.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija šiuo metu administruoja šilumos gamybos įrenginį – katilinę, kurios instaliuotoji galia sudaro 32 MW. Katilinėje įrengti trys kurą deginantys įrenginiai (du vandens šildymo katilai (VŠK) po 15 MW ir vienas 2 MW galingumo). Šie įrenginiai per metus vidutiniškai pagamina 18,8 GWh šilumos energijos, iš kurios vartotojams yra patiekiama vidutiniškai 14,9 GWh, iš jų apie 2,9 GWh buitiniams vartotojams. Taip pat Įstaiga per metus patiekia vidutiniškai 14.5 tūkst. m3 karšto vandens. Šilumos energijai pagaminti kas metai yra sudeginama apie 2050,0 tūkst. m3 gamtinių dujų.

2003 m. atlikta katilinės rekonstrukcija, kurios metu mazutu kūrenami garo katilai buvo rekonstruoti į vandens šildymo katilus šilumos gamybai naudojančius gamtines dujas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija yra sukaupusi 33 t rezervinio kuro dyzelino, kuris saugomas katilinės teritorijoje esančiuose rezervuaruose. Įstaiga administruoja šilumos tiekimo tinklus, kurių sąlyginis ilgis sudaro 16,36 km.

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos katilinę, bei šilumos tiekimo tinklus aptarnauja 14 darbuotojų.

Šilumos gamybos, tiekimo bei pardavimo kainos bazinėmis šilumos kainos dedamosiomis nustatomos vieną kartą per tris metus. Šilumos kainų bazinių dedamųjų projektas, parengtas pagal galiojančią kainų nustatymo metodiką, yra teikiamas derinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. Bazines šilumos kainų dedamąsias nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Šilumos kaina priklausomai nuo patiekto vartotojams šilumos kiekio, bendrų valstybinių infliacijos rodiklių, kuro kainų pokyčio, perkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų kainos ir kiekio pokyčių yra perskaičiuojamos kas metai. Perskaičiuotų kainų projektas yra teikiamas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. Perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Karšto vandens kainos nustatomos suderinus su Valstybine energetikos reguliavimo taryba vieną kartą per metus.

Šilumos ir karšto vandens kainos taikomos vartotojams, paskaičiuojamos kiekvieną mėnesį ir tvirtinamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Kaina vartotojams kinta, priklausomai nuo perkamų gamtinių dujų kainos rinkoje.

Nuo š. m. lapkričio mėn. Pravieniškių miestelio gyventojų pastatų šildymo paslaugas perima Kaišiadorių rajono savivaldybė. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija administruojamų pastatų šildymo ir karšto vandens gamybą užtikrins išskirtinai tik savo Įstaigos poreikiams. Šiuo metu šiluminės energijos gamybai naudojamos gamtinės dujos, kurių kaina rinkoje ženkliai didėja ir tai įtakoja didesnes sąnaudas šilumos ir karšto vandens gamybai, todėl Įstaiga artimiausiu metu numato įgyvendinti eilę didesnių ir mažesnių sprendimų, užtikrinančių šiluminės ir elektros energijos tiekimo patikimumą ekslpoatuojamiems pastatams, kurie leistų sumažinti patiriamas sąnaudas jų eksploatacijai.

2021 m. buvo užsakyta ir parengta Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos energetinio ūkio technologinių/finansinių galimybių studija, kurios tikslas – technologiškai ir finansiškai išnagrinėti energetinio ūkio modernizavimo ir plėtojimo galimybes. Studijoje įvertinta esama energetinio ūkio būklė, atlikta visų Įstaigos valdomų pastatų analizė, esami šilumos energijos gamybos ir tiekimo, elektros energijos tiekimo infrastruktūros pajėgumai. Pateiktos energetinio ūkio modernizavimo alternatyvos, galimos investicijos į kogeneracinį biokuro, vandens šildymo biokuro, vandens šildymo dujomis katilus, šilumos tiekimo decentralizavimas, t. p. pastatų šildymo galimybės panaudojant atsinaujinančių energijos šaltinius, diegiant šilumos siurblius, saulės elektrines ar panaudojant abiejų šių technologijų kombinaciją. Nagrinėtos alternatyvos šilumos energiją pirkiti ir iš nepriklausomo šilumos gamintojo. Parengtas Įstaigai būtinų strateginių sprendimų priemonių planas, kuris pasirinkus tinkamas alternatyvas leis išspręsti energetinio ūkio patikimumo problemas, bei užtikrinsjo tolimesnį funkcionavimą artimiausiems 10-15 metų.

Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 10 d. 13:26

AKTUALU!

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ(nuteistųjų giminėms ir artimiesiems)

Pasimatymų biurų telefono nr.

Pirmasis sektorius (8 346) 56303

Antrasis sektorius (8 346) 56489

Trečiasis sektorius (8 346) 56288

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?