Komunalinės paslaugos

ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS

 

2004 m. birželio 29 d. Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai yra suteikta Energetinės veiklos licencija Nr. L4-ŠT-45, išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, kuri suteikia teisę verstis šilumos tiekimo veikla Pravieniškių II kaimo (Kaišiadorių rajono savivaldybė) teritorijoje.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija administruoja šilumos gamybos įrenginį – katilinę, kurios instaliuotoji galia sudaro 32 MW. Katilinėje įrengti trys kurą deginantys įrenginiai (du vandens šildymo katilai (VŠK) po 15 MW ir vienas 2 MW galingumo).

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija per metus vidutiniškai pagamina 18,5 GWh šilumos energijos, iš kurios vartotojams yra patiekiama vidutiniškai 14,5 GWh, iš jų apie 2,8 GWh buitiniams vartotojams. Taip pat Įstaiga per metus patiekia vidutiniškai 7,5 tūkst. m3 karšto vandens.

Šilumos energijai pagaminti kas metai yra sudeginama apie 2200,0 tūkst. m3 gamtinių dujų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija yra sukaupusi 225 t rezervinio kuro mazuto ir 33 t rezervinio kuro dyzelino, kuriuos saugo katilinės teritorijoje esančiuose rezervuaruose.

Katilinės rekonstrukcija, atlikta 2003 m. Jos metu mazutu šildomi garo katilai buvo rekonstruoti į vandens šildymo katilus šildomus gamtinėmis.

Įstaiga administruoja šilumos tiekimo tinklus, kurių sąlyginis ilgis sudaro 16,36 km.

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos katilinę bei šilumos tiekimo tinklus aptarnauja 20 darbuotojų.

Šilumos gamybos, tiekimo bei pardavimo kainos bazinėmis šilumos kainos dedamosiomis nustatomos vieną kartą per tris metus. Šilumos kainų bazinių dedamųjų projektas, parengtas pagal galiojančią kainų nustatymo metodiką, yra teikiamas derinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Bazines šilumos kainų dedamąsias nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Šilumos kaina priklausomai nuo patiekto vartotojams šilumos kiekio, bendrų valstybinių infliacijos rodiklių, kuro kainų pokyčio, perkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų kainos ir kiekio pokyčių yra perskaičiuojamos kas metai. Perskaičiuotų kainų projektas yra teikiamas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Karšto vandens kainos nustatomos suderinus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatomos vieną kartą per metus.

Šilumos ir karšto vandens kainos taikomos vartotojams, priklausomai nuo gamtinių dujų kainos paskaičiuojamos vieną kartą per mėnesį.

Informacija atnaujinta 2018 m. birželio 28 d. 15:50

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos