Kontaktai

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika

Tel. +370 346 67 007

Faks. +370 346 56 313

El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Esant nesklandumams, jungiantis prie tarnybinio elektroninio pašto, kreipkitės į Veiklos organizavimo skyriaus specialistą.

Aktuali informacija

 

SVARBI INFORMACIJA

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 4 d. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras perėmė darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo ir išmokėjimo funkciją. Pagal patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro darbo užmokesčio mokėjimo grafiką atlyginimai bus pervedami į Jūsų asmenines sąskaitas neanksčiau kaip sekančio mėnesio 5 d. d., o avansai ne anksčiau 12 d. d. Atlyginimų mokėjimų paskutinę mėnesio dieną, kaip šiuo metu vykdome pagal atskirus Jūsų prašymus, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras nevykdys. Prašome įvertinti savo finansines galimybes ir pasikoreguoti mokamų paskolų mokėjimo terminus.

Atostoginiai bus mokami vieną kartą per savaitę - ketvirtadienį, už ateinančią savaitę (ketvirtadienį negavus atostoginių būtina informuoti NBFC Buhalterinės apskaitos 1-ojo apskaitos pogrupio vadovę Iną Bradauskienę, tel. +37061383862).

Kilus nesklandumams dėl laiku neišmokėtų atostoginių, darbuotojai nedelsdami („nedelsdami“ reiškia, kad darbuotojas turi nevilkinti ir nepagrįstai neatidėlioti kreipimosi į NBFC) turėtų kreiptis į atsakingą už tinkamą Įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą asmenį, t. y. Kauno grupės vadovę Daivą Martinkėnienę (el. paštas daiva.martinkeniene@nbfcentras.lt, tel. 8 633 69 441).


Aktuali informacija dėl suimtųjų ir nuteistųjų turimų telefono kortelių papildymo

Suimtieji ir nuteistieji naudojasi teikiamomis UAB „CSC Telecom“ taksofonų sistemų ir vaizdo skambučių paslaugomis, įsigyjant telefono kortelę „T+“.

Nuteistųjų telefono kortelės gali būti papildytos šiais būdais:

1. nuteistajam nusipirkus telefono kortelės papildymą Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos teritorijoje veikiančioje parduotuvėje už savo asmeninėje sąskaitoje turimas lėšas;

2. telefono kortelę gali papildyti kiti asmenys, internetinėje svetainėje https://shop.csc.lt/ (minimali papildymo suma 3.00 EUR, maksimalus telefono kortelės limitas 100.00 EUR). Asmenys, norintys papildyti kortelę privalo žinoti telefono kortelės PIN kodą, kurį gali gauti iš suimtojo ar nuteistojo - kortelės savininko;

3. telefono kortelę gali papildyti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Turto valdymo skyriaus darbuotojai, gavę suimtojo ar nuteistojo rašytinį prašymą, kuriame nurodomi duomenys reikalingi kortelei papildyti iš suimtojo ar nuteistojo asmeninėje sąskaitoje turimų lėšų.


 Nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti už pataisos įstaigos ribų, elgesio taisyklės

 ________________________________________________________________________

Privačių interesų deklaravimo tvarkos atmintinė

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatomis, asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje arba pretenduojantys į pareigas, kurioms privaloma deklaruoti viešus ir privačius interesus, elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG) teikia privačių interesų deklaracijas ir atspausdintas pristato Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojai. Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto tinklalapio www.vtek.lt.


Laikyti negaliojančiu nuolatinį leidimą nr. 15-396, išduotą JURGITAI ŠAMATAUSKIENEI,RVĮ „Mūsų amatai“ Medienos ir baldų gamybos meistrei (galioja iki 2022-09-16)

Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 15 d. 10:50

AKTUALU!

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ(nuteistųjų giminėms ir artimiesiems)

Pasimatymų biurų telefono nr.

Pirmasis sektorius (8 346) 56303

Antrasis sektorius (8 346) 56489

Trečiasis sektorius (8 346) 56288

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?