Aktuali informacija

2018 m. rugsėjo 19 d. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus įsakymas Nr. V-484 "Dėl praktinio šaudymo, teorinių žinių apie ginklų sandarą, veikimo principus, ginklo naudojimo saugos reikalavimų, saugaus elgesio su ginklu, bendrojo fizinio pasirengimo įskaito priėmimo organizavimo"

 


 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija skelbia materialiojo turto - parduotuvių patalpų nuomos konkursą

Viešojo nuomos konkurso sąlygos

(2017-11-21)

 


 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija skelbia ilgalaikio materialiojo turto – daržovių saugyklos nuomos konkursą

Viešojo nuomos konkurso sąlygos

 


 

Pravieniškių pataisos namai-atvirosios kolonijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto (parduotuvių patalpų) nuoma

 


 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija skelbia materialiojo turto - parduotuvių patalpų nuomos konkursą

 


 

 Privačių interesų deklaravimo tvarkos atmintinė

 

Valstybės tarnautojams bei darbuotojams, privalantiems deklaruoti privačius interesus:

 

Atsižvelgdami į 2017 m. rugpjūčio 23 d. pažymą Nr. LD-1795 „Dėl atlikto patikrinimo“, informuojame, kad privalote deklaruoti privačius interesus ir tikslinti jau pateiktas privačių interesų deklaracijas. Atkreipkite dėmesį:

- kad deklaracijoje turi būti nurodytos šiuo metu einamos bei tikslios artimųjų pareigos (Deklaracijos forma „Ryšiai su fiziniais asmenimis“), ištrinti iš deklaracijos nebedirbančius artimuosius, peržiūrėti ar visi artimieji surašyti (ar nebuvo naujai paskirtų ir nedeklaruotų);

- kad privalote deklaruoti kitą darbą ,,Ryšiai su juridiniais asmenimis“ formoje, taip pat nurodyti kitus ryšius su juridiniais asmenimis;

- peržiūrėkite ar uždeklaruoti sandoriai, kurių vertė viršijo 3000 eurų, taip pat ar galiojančių sandorių valiuta perrašyta į eurus;

- peržiūrėkite, ar buvo uždeklaruotos gautos dovanos iš juridinių ar fizinių asmenų (išskyrus iš artimų asmenų gautas dovanas), jeigu dovanų vertė didesnė negu 150 eurų;

- peržiūrėkite ar uždeklaruota vykdoma individuali veikla.

       Pildant/tikslinant privačių interesų deklaracijas turite atlikti šiuos veiksmus: Prisijungti prie elektroninės bankininkystės - El. paslaugos - VMI e.deklaravimas – Sutinku – Prisijungti prie EDS – Pildyti formą – Dažniausiai pildomos formos – Privačių interesų deklaracija – Pildyti ankstesnės pagrindu – Tikslinti pateiktą dokumentą – Pateikti.

Privačių interesų deklaravimo tvarkos atmintinė patvirtinta Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-365.

 

Aktualu visiems įstaigos darbuotojams:

 

Pasikeitus pateiktos Artimų giminystės ir svainystės ryšių anketos duomenims (įsidarbinus į Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžias įstaigas artimiems giminaičiams, pasikeitus jų pareigoms arba atleidus juos iš pareigų) privalote patikslinti šią anketą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas ir pateikti savo padalinio vadovui (anketos forma pridedama). Padalinio vadovas, susipažinęs su minėtoje anketoje pateiktais duomenimis, ją pristato Personalo skyriaus viršininkui.

 


 

  • LAIKYTI NEGALIOJANČIU NUOLATINĮ LEIDIMĄ NR. 15-129, išduotą IRENAI MAROZIENEI, Sveikatos priežiūros tarnybos radiologijos laborantei. (galioja iki 2019-01-18)
  • LAIKYTI NEGALIOJANČIU NUOLATINĮ LEIDIMĄ NR. 15-110, išduotą ALAI GERASKINAI, Sveikatos priežiūros tarnybos vidaus ligų gydytojai. (galioja iki 2019-01-18)
  • LAIKYTI NEGALIOJANČIU NUOLATINĮ LEIDIMĄ NR.15-75, išduotą GERDAI KAČINSKAITEI, (galioja iki 2019-03-04)
  • LAIKYTI NEGALIOJANČIU NUOLATINĮ LEIDIMĄ NR.15-34, išduotą SAULIUI SAMUILIUI, (galioja iki 2019-01-08)
Informacija atnaujinta 2018 m. rugsėjo 19 d. 16:16