Teisės aktai

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROBACIJOS ĮSTATYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTAS 

  

NUSIKALSTAMO ELGESIO RIZIKOS VERTINIMO METODIKŲ IR ELGESIO PATAISOS PROGRAMŲ APROBAVIMO LIETUVOS BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

 

PROBACIJOS IR KITŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

PROBACIJOS TARNYBŲ IR POLICIJOS BENDRADARBIAVIMO VYKDANT LAISVĖS APRIBOJIMO BAUSMĘ TAISYKLĖS

 

SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS FORMA IR SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

ASOCIACIJŲ, RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ, KITŲ JURIDINIŲ ASMENŲ AR JŲ PADALINIŲ IR SAVANORIŲ PATIRTŲ IŠLAIDŲ VYKDANT PROBACIJĄ KOMPENSAVIMO TVARKA IR MAKSIMALIŲ KOMPENSUOJAMŲ IŠLAIDŲ DYDŽIAI

 

 SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROBACIJOS TARNYBOSE TVARKOS APRAŠAS

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠAS

 

DĖL PASIKEITIMO INFORMACIJA TARP KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ BEI PATAISOS INSPEKCIJŲ IR AUKŠTESNĖS BEI ŽEMESNĖS PAKOPOS POLICIJOS KOMISARIATŲ

 

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. 4/07-143/V-435 „DĖL PASIKEITIMO INFORMACIJA TARP KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ BEI PATAISOS INSPEKCIJŲ IR AUKŠTESNĖS BEI ŽEMESNĖS PAKOPOS POLICIJOS KOMISARIATŲ“ PAKEITIMO

 

PATAISOS PAREIGŪNŲ, KITŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ETIKOS KODEKSAS

 

PATAISOS PAREIGŪNŲTARNYBINĖS UNIFORMOS IŠDAVIMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 

PATAISOS INSPEKCIJŲ PAREIGŪNŲ ELGESIO IR BENDRAVIMO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS PATAISOS INSPEKCIJŲ ĮSKAITOJE, BENDROSIOS TAISYKLĖS

 

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLĖS

    

NUTEISTŲJŲ PALEIDIMO IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ PARENGIAMOJO DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

DĖL NAUJOS REDAKCIJOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ 

 

 

Informacija atnaujinta 2021 m. liepos 22 d. 10:57

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2021 m. rugsėjis
 
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai