Dainius Grigaitis

 

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBA

TURTO VALDYMO SKYRIUS

SKYRIAUS VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Veiklos planavimas.

4. Turto valdymas.

5. Finansų valdymas.

6. Personalo valdymas.

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

7. Skyriaus veiklos planavimas.

8. Materialinių išteklių valdymas.

9. Finansinių išteklių valdymas.

10. Darbuotojų sauga ir sveikata.

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

11. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

12. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

13. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

15. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

16. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

17. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

18. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

19. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – finansai;

21.3. studijų kryptis – apskaita;

21.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;

21.5. studijų kryptis – teisė;

arba:

 

21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.7. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

21.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

 

21.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.10. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;

21.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

22.2. organizuotumas – 4;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

22.4. analizė ir pagrindimas – 4;

22.5. komunikacija – 4.

 

23. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. strateginis požiūris – 4;

23.2. veiklos valdymas – 4;

23.3. lyderystė – 4.

 

 

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. informacijos valdymas – 4.

 ______________________

 

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 1 d. 15:42