Socialinė pagalba

Anykščių rajone
Anykščių rajone

Anykščių rajono savivaldybės socialinės paramos tarnyba

Jablonskio g. 32, Anykščiai, Tel. (8 381) 53 035 

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia vienkartines pašalpas.

 

Anykščių darbo birža

Dariaus ir Girėno g. 2, Anykščiai, Tel. (8 381) 54 507

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia darbo paieškos paslaugas, skiria bedarbio pašalpas.

 

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija, Anykščių komitetas

V. Kudirkos g. 3, Anykščiai, Tel. (8 381) 53 463

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Užsiima labdaringa veika.

 

Panevežio vyskupijos Šv. Mato bažnycios draugija „CARITAS“

Vilniaus g. 13, Anykščiai, Tel. (8 381) 51 154

Darbo laikas: II ir IV 8.00-17.00

Užsiima labdaringa veika.

 

Anykščių rajono savivaldybės ekonomikos ir turto skyrius

J. Biliuno g. 19, Anykščiai, Tel. (8 381) 53 535

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Pagal galimybes suteikia gyvenamasias patalpas lygtinai paleistiems iš laisvės atemimo vietų nuteistiesiems.

 

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras

J. Biliūno g. 57, Anykščiai, tel. (8 381) 54 235

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Siekia saugoti ir skatinti rizikos grupių, daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų vaikų ir jaunimo socialinę gerovę ir užimtumą, teikia jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri padėtų ir  įgalintų juos būti lygiaverčiais visuomenės nariais.

 

Anykščių bendruomenės centras

J. Biliūno g. 10-2, Anykščiai, Tel. (8 381) 58 107

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia konsultacijas teisės klausimais ir psichologinę bei socialinę pagalbą.

 

Anykščių socialinių paslaugų centras

Šaltupio g. 11, Anykščiai. Tel. (8 381) 52 079

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia socialines paslaugas Anykščių rajono gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudarant sąlygas asmeniui ( šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

 

„Žiburys“, anoniminių alkoholikų grupė Anykščiuose

Vilniaus g. 13, Anykščiai. Tel (8 612) 64 043

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia pagalbą priklausomybę turintiems asmenims ir jų šeimos nariams.

 

VšĮ Anykščių  psichikos sveikatos centras

Kudirkos g. 1, Anykščiai. Tel. (8 381) 56 704

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Siekia didinti psichikos ligonių galimybes integruotis į visuomenę.

 

Andrioniškio seniūnija

Andrioniškio k. Andrioniškio sen., Anykščių rajonas, Tel. (8 381) 43 942, El. p. andr.seniunija@is.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Anykščių seniūnija

Jablonskio g. 32, Anykščiai, Tel. (8 381) 50 775, 50 774 El. p. anyk.seniunija@is.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Debeikių seniūnija

J. Biliūno g. 44, Debeikiai, Debeikių seniūnija, Anykščių r., Tel. (8 381) 43 183, 43 116, El. p. deb.seniunija@is.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Kavarsko seniūnija

Respublikos a. 8, Kavarskas, Anykščių r., Tel. (8 381) 55 170, 55 256, El. p. kav.seniunija@is.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Kurklių seniūnija

Kavarsko g. 7, Kurkliai, Anykščių r., Tel. (8 381) 49 275, 49 289, El. p. kurk.seniunija@is.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Skiemonių seniūnija

Skiemonių kaimas, Anykščių r., Tel. (8 381) 47 846, 47 847, El. p. skiem.seniunija@is.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Svedasų seniūnija

J. Tumo – Vaižganto g. 16, Svedasai, Anykščių r., Tel. (8 381) 57 672, El. p. sve.seniunija@is.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Traupio seniūnija

Nevėžio g. 9, Traupis, Anykščių r., Tel. (8 381) 77 534, 77 535, El. p. traup.seniunija@is.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Troškūnų seniūnija

Vytauto g. 2, Troškūnai, Anykščių r., Tel. (8 381) 56 389, 56 424, El. p. trosk.seniunija@is.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Viešintų seniūnija

Televizijos g. 4, Viešintos, Anykščių r., Tel. (8 381) 47 485, 47 474, El. p. vies.seniunija@is.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Biržų rajone
Biržų rajone

Biržų rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius

Vytauto g. 38, Biržai, Tel. (8 450) 43 145

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: vienkartinės, socialinės pašalpos, kompensacijos už kurą, laikinų piliečo pažymėjimų išdavimas.

 

Biržų rajono savivaldybės administracijos ekonomikos ir investicijų skyrius

Vytauto g. 38, Biržai, Tel. (8 450) 43 144

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: socialinio busto nuoma.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Biržų skyrius

Vytauto g. 59, Biržai, Tel. (8 450) 31 039

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: konsultavimas senatvės ir invalidumo pensijų klausimais.

 

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika

Vilniaus g. 117, Biržai, Tel. (8 450) 32 317

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: konsultacijos ir nukreipimas gydymui pas pasirinkta šeimos gydytoją.

 

Biržų darbo birža

Rotušės g. 25, Biržai, Tel. (8 450) 43 056

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: nedarbo draudimo išmoka, profesinis mokymas ir neformalus švietimas, viešieji darbai, įdarbinimas subsidijuojant.

 

Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“

Kęstučio g. 12, Biržai, Tel. (8 450) 36 531

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: teistų nepilnamečių laisvalaikio užimtumas.

 

Panevežio visuomenės sveikatos centro Biržų skyrius

Basanavičiaus g. 16, Biržai, Tel. (8 450) 32 590

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: pokalbiai, paskaitos priklausomybės ligų temomis (rūkymas, alkoholizmas, narkomanija, sergantiems AIDS, ŽIV).

 

AA grupė (anoniminių alkoholikų)

Rotušės g. 4. Biržai.

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: psichologinė pagalba, konsultacijos.

 

Viešoji įstaiga „Pagalbos centras“

Kęstučio 1, Biržai, Tel. (8 450) 36 510

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: parama labdaros drabužiais.

 

“Caritas”

Rotušės g. 2, Biržai

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: parama rūbais, avalyne.

 

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras

J. Janonio g. 2, Biržai (nuo 2008 m. II pusmečio – Rotušės g. 16), Tel. (8 450) 31 477

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: neįgaliesiems teikiamos transporto paslaugos vykstant į gydymo įstaigas, aprūpinama neigaliųjų technika.

 

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras

Rotušės g. 16, Biržai, Tel. (8 450) 31 477

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia socialinę pagalbą.

 

VšĮ šeimos ugdymo ir laisvalaikio centras „AŠ JIS“

B. Sruogos g. 3, Vabalninkas, Biržų r. Tel. (8 646) 19 239

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia socialines paslaugas.

 

Biržų miesto seniūnija

Rotušės g. 25, Biržai, Tel. (8 450) 31 596, faks. (8 450) 31 086

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Nemunėlio Radviliškio seniūnija

Biržų g. 5, Nemunėlio Radviliškis, Biržų rajonas, Tel. (8 450) 55189, faks. (8 450) 55 190

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Pabiržės seniūnija

Biržų g. 2, Pabiržė, Biržų rajonas, Tel./faks. (8 450)59 233

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Paceriaukštės seniūnija

Paceriaukštės k., Biržų r., Tel. (8 450) 57 294, faks. (8 450) 57272

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Papilio seniūnija

Rožių g. 20, Papilys, Biržų rajonas, Tel. (8 450)58 198, faks. (8 450) 58 218

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Parovėjos seniūnija

Parovėjos k., Biržų rajonas, Tel./faks. (8 450) 56 199

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Širvenos seniūnija

Rotušės g. 25, Biržai, Tel./faks. (8 450) 31 880

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Vabalninko seniūnija

B. Sruogos g. 11a, Vabalninkas, Biržų rajonas, Tel./faks. (8 450) 54 268

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos pobūdis: seniūnai ir socialiniai darbuotojai teikia konsultacijas ir įvairią paramą pagal gyvenamąją vietą.

Ignalinos rajone
Ignalinos rajone

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius

Laisvės a. 70, Ignalina, 11 kab. Tel. (8 386) 53873

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Į šį skyrių gali kreiptis asmenys, neturintys gyvenamojo būsto.

 

Globos ir rūpybos fondas, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Ateities g. 7, Ignalina, II a. 206 kab., Tel. (8 386) 52819, (8 386) 52182

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Čia teikiama įvairi parama pagal galimybes: vienkartinė pašalpa iki 100 Lt ( maisto talonais ), išduodamas kvietimas į Maltos ordino pagalbos tarnybos Ignalinos grupės rūbų kambarį pasirinkti labdaros būdu gautų drabužių bei avalynės, teikiamos konsultacijos dėl pašalpų bei kompensacijų už komunalines paslaugas gavimo, teikia techninės pagalbos priemones neįgaliesiems.

 

Maltos ordino pagalbos tarnybos Ignalinos grupė

Ateities g. 43, Ignalina.

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia vargingai gyvenantiems asmenims maitinimą, vykdo akciją „Maistas ant ratų“.

 

Socialinės paramos centras (drabužių kambarys)

Laisvės g. 47, Ignalina

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia paramą techninės pagalbos priemonėmis, vaistais, drabužiais, avalyne.

 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas Ignalinos parapijos Caritas

Bažnyčios g. 4, Ignalina, Tel. (8 618) 42 503

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia paramą teistiems asmenims; vargingai gyvenančioms šeimoms ir vienišiems asmenims; vaikų užimtumas Dienos centre.

 

Ignalinos teritorinė Darbo birža

Atgimimo g. 24, Ignalina, Tel. (8 386) 52763

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Čia gali kreiptis asmenys, ieškantys darbo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka mokoma bedarbio pašalpa, rūpinamasi profesijos mokymu, perkvalifikavimu, suteikiami viešieji darbai ir kt.

 

Raudonojo kryžiaus komiteto Ignalinos skyrius

Vasario 16-osios g. 52-2, Ignalina

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Čia teikiama parama drabužiais, aprūpinimas slaugos priemonėmis, tvarsliava, valymo priemonėmis, parama maistu.

 

Lietuvos vaikų teisių globos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Ignalinos padalinys

Tel. 8 620 58304.

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Rūpinasi vaikų iš probleminių šeimų užimtumu dienos centruose bei vasaros poilsio organizavimu.

 

Ignalinos Kolpingo šeimos centras

Bažnyčios g. 4, Ignalina, Tel. 8 618 52353, 8 610 60485

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia individualios psichologines konsultacijas, psichologę ir dvasinę pagalbą šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus bei probleminėms šeimoms. Centre yra motinystės mokykla besilaukiančioms poroms.

 

Anoniminių alkoholikų grupė “+7”

Ligoninės g. 13-302, Ignalina, Tel. 8 613 65865

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Suteikiama informacinė ir konsultacinė pagalba sau ir kitiems siekti blaivumo.

 

Moterų draugija “Aušrinė”

Atgimimo g. 28-3, Ignalina, Tel. 8 698 73504.

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Suteikiama socialinė – psichologinė parama šeimai, moterims. Ilgalaikė reabilitacija ir detoksikacija narkomanams.

 

Narkomanų reabilitacijos centras „Meikštų dvaras“

Meikštų kaimas, Rimšės seniūnija, Ignalinos rajonas, Tel. (8 386) 45631

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Ilgalaikė reabilitacija sveikstantiems narkomanams.

 

Ignalinos miesto seniūnija

Vasario -16-osios g. 8, Ignalina, Tel. (8 386) 52197

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Ignalinos seniūnija

Vasario 16-osios g. 8, Ignalina, Tel. (8 386) 53233

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Naujojo Daugėliškio seniūnija

Naujojo Daugėliškio kaimas, Tel. (8 386) 48788

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Didžiasalio seniūnija

Salos g. 23, Didžiasalis, Tel. (8 386) 59110

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Dūkšto seniūnija

Aušros g. 3, Dūkštas, Tel. (8 386) 51174

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Kazitiškio seniūnija

Kazitiškio kaimas, Tel. (8 386) 41746

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Mielagėnų ­ seniūnija

Mielagėnų kaimas, Tel. (8 386) 45236

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Ceikinių seniūnija

Ceikinių kaimas, Tel. (8 386) 47810

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Rimšės seniūnija

Rimšės kaimas, Tel. (8 386) 47546

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Tverečiaus seniūnija

Tverečiaus kaimas, Tel. (8 386) 41141

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Vidiškių seniūnija

Melioratorių g. 8, Vidiškės, Tel. (8 386) 46147

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Linkmenų seniūnija

Linkmenų kaimas, Tel. (8 386) 42222

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 Teikia socialines paslaugas, konsultuoja, informuoja, epizodiškai teikia labdarą drabužiais, avalyne.

Kupiškio rajone
Kupiškio rajone

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja” Kupiškio skyrius.

Technikos g. 6, Kupiškis, Tel., (8 459) 56 228

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Ši draugija užsiima neigaliųjų integracija į visuomenę, taip pat čia renkasi jaunimas priklausantis didelės rizikos šeimoms ir turintys kompleksinę negalią. Čia yra atliekamos sociokultūrinės paslaugos, plečiamas akiratis, ugdoma darbinė patirtis. Ši draugija įvairiuose projektuose, rengia parodas.

 

Kupiškio rajono socialinių paslaugų centras

Žekonio g. 2, Kupiškio m., Tel., (8 459) 51 021

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia nemokamas skalbimosi, prausimosi, santechnikos darbu paslaugas.

 

Kupiškio rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Vilniaus g. 8, Kupiškio m., Tel., (8 459) 35 144, mob., (8 615) 97 550

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietu pertrauka: 12.00-12.45

Kuris padeda tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems specialistams spręsti vaiko pedagogines ir psichologines problemas, iškylančias šeimoje, švietimo įstaigoje, visuomenėje ir didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams, ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams).

 

Kupiškio Anoniminiai Alkoholikai

Gedimino g. 15, Kupiškio m., Tel., (8 617) 45 851

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems nuo alkoholizmo.

 

Kupiškio dekanatas ,,Caritas”

Gedimino g. 1a, Kupiškio m.,

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietu pertrauka: 12.00-12.45

Labdaringa religinė organizacija, siekiant išspręsti socialinius, švietėjiškus uždavinius. Labdaros rinkimas ir jos dalijimas, materialinės paramos reikalingiems žmonėms dalijimas buvo ir tebėra vienas iš veiklos pagrindinių tikslų.

 

Kupiškio seniunija

Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, Tel., (8 459) 35 512, 35526, I aukštas 47 kab.

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Alizavos seniūnija

Berželių g. 1, Alizavos mstl., Kupiškio r. Tel., (8 459) 41 142, 41 112, II aukštas

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Noriunų seniūnija

Sodų g. 1, Noriunų k., Kupiškio r. Tel., (8 459) 56 224, 56 360

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Skapiškio seniūnija

Varpo a. 3, Skapiškio mstl., Kupiškio r., Tel., (8 459) 42 141, 42 108

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Subačiaus seniūnija

Aukštaičių a. 13, Subačius, Kupiškio r. Tel., (8 459) 35 595, 35 597

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Šimonių seniūnija

Skapiškio g. 6, Šimonių mstl., Kupiškio r., Tel., (8 459) 44 135, El.p.: simonys.sen@zebra.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Seniūnijos teikia paslaugas: pažymėjimų dėl pašalpų gavimo išdavimas, notarinių veiksmų atlikimas, gyventojų priregistravimas ir išregistravimas, socialinės paramos organizavimas vienišiems, daugiavaikėms šeimoms ir kitiems socialiai remtiniems asmenims, pažymų dėl socialinės padėties išdavimas, dokumentų šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui, kieto kuro įsigijimo kompensacijoms gauti tvarkymas, gyventojų konsultavimas socialiniais ir kitais klausimais.

Molėtų rajone
Molėtų rajone

Molėtų socialinės paramos skyrius

Vilniaus g. 44, Molėtai, LT- 33102, Tel. (8 383) 51901;

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas, vienkartines pinigines išmokas, maisto talonus.

 

Molėtų socialinės paramos centras

Vilniaus g. 45, Molėtai, LT – 33102, Tel. (8 383) 51487

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas, pirties talonus.

 

Molėtų rajono savivaldybės turto skyrius

Vilniaus g. 44, Molėtai, LT-33102, Tel. (8 383) 51059; 51558

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Asmenims neturintiems gyvenamosios vietos suteikia gyvenamąjį plotą.

 

 Molėtų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 44, Molėtai, LT- 33102, Tel. (8 383) 52 172

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia vaikų be globos dokumentų iforminimo paslaugas, ieškinių dėl tėvų valdžios apribojimo, dėl vaikų atskyrimo nuo tėvų ir pan. rengimas.

 

Molėtų darbo birža

S.Dariaus ir S.Gireno g. 4, Molėtai, Tel. (8 383) 52 954

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 Teikia konsultavimo paslaugas darbo rinkos klausimais, supažindina su darbo paieškos metodais, darbo paieška, profesinis mokymas ir perkvalifikavimas.

 

Molėtų anoniminiai alkoholikai

Vilniaus g. 48, Molėtai, Tel. (8 698) 13 198

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. 

 

VšĮ Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centras

Vilniaus g. 76, Molėtai. Tel. (8 383) 52 205

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia socialinę pagalbą psichikos sveikatos ligoniams bei kitiems asmenims.

 

Molėtų parapijos „Caritas“

Jono Pauliaus II g. 2, Molėtai. Tel. (8 614) 09 548

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 Caritas narės lanko ligonius, padeda jiems pasiruošti Susitaikinimo ir Ligonių sakramentams, rūpinasi vienišais ir vargingai gyvenančiais žmonėmis.

Alantos seniūnija

Turgaus a. 9, Alanta, LT-33312 Molėtų r. Tel. (8 383) 581 80

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Balninkų seniūnija

Alaušų g. 21, Balninkai, LT-33303 Molėtų r. Tel. (8 383) 442 41

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Čiulėnų seniūnija

 Toliejų k. Čiulėnų pšt., LT-33352 Molėtų r. Tel. (8 383) 441 18

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Dubingių seniūnija

Dubingiai, LT-33261 Molėtu r. Tel. (8 383) 471 41

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Giedraičių seniūnija

Vilniaus g. 26, Giedraičiai, LT-33274 Molėtu r. Tel. (8 383) 551 41

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Inturkės seniūnija

Inturkė, LT-33212 Molėtų r. Tel. (8 383) 437 42

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Joniškio seniūnija

Joniškis, LT-33224 Molėtu r. Tel. (8 383) 591 42

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Luokesos seniūnija

S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, LT-33102 Molėtai. Tel. (8 383) 546 63

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Mindūnų seniūnija

Mindūnai, LT-33202 Molėtu r. Tel. (8 383) 486 42

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Suginčiu seniūnija

Taikos g. 24, Suginčiai, LT-33334 Molėtu r. Tel. (8 383) 561 42

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Videniškių seniūnija

Videniškiai, LT-33293 Molėtu r. Tel. (8 383) 436 97

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Seniūnijos teikia visokeriopą socialinę pagalbą bei skiria talonus maistui.

Panevėžio mieste ir rajone
Panevėžio mieste ir rajone

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

Laisvės a. 20, Panevėžys, 122 kabinetas, Tel. (8 45) 50 12 72

Darbo laikas: I 8.00-17.00

II ir IV 13.00-17.00

III ir V 8.00-12.00

Teikia informavimo, konsultavimo, aprūpinimo drabužiais ir avalyne paslaugas.

 

Panevėžio socialinių paslaugų centras

Teatro g. 20 a. Panevežys, Tel. (8 45) 46 54 93; (8 604) 19 683, El.p. n.namai@nkm.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia laikinosios globos (iki 6 mėn.), apnakvindinimo ( 1 kartas ne ilgiau kaip 3 paros), aprupinimo „Maisto banko paketais“ (5 kartus per metus) ir kt. paslaugas.

 

Panevėžio darbo birža www.ldb.lt/panevezys

Savanorių a. 13, Panevežys, Tel. (8 45) 58 28 03

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia informavimo, konsultavimo paslaugas ieškantiems darbo, tarpininkavimo įdarbinant, užimtumo rėmimo, individualios veiklos planavimo ir kt. paslaugas.

 

Panevėžio darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba

A. Smetonos g. 19, Panevežys, Tel. (8 45) 58 16 14, El. p. info@panevezys.ldrmt.lt

Darbo laikas: I- IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia individualias psichologines bei profesines konsultacijas.

 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisiu apsaugos tarnyba www.panevezys.lt

Respublikos g. 34, Panevežys, Tel. (8 45) 50 13 56; 50 13 57

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Konsultuoja vaiko teisiu apsaugos klausimais.

 

Panevėžio pedagoginė – psichologinė tarnyba

Topolių al. 12, Panevežys, Tel. (8 45) 50 12 97; 50 12 97

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia pedagoginių – psichologinių tyrimų, psichologinių konsultacijų mokiniams ir ju tėvams paslaugas.

 

Panevėžio apskrities priklausomybės ligų centras

Elektronikos g. 1 c. Panevėžys, Tel. (8 45) 58 26 73

Darbo laikas: I – V 8.00-17.00

Teikia alkoholines abstinencijos ambulatorinę detoksikacijos paslaugas, pirminę anoniminę priklausomybės ligų psichiatro konsultacijas, anonimines psichologo konsultacijas, antialkoholinę terapiją ir kt.

 

Lietuvos agenturos „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

Vaikų Paramos namai: Projektuotojų g. 20a, Panevėžys, Tel. (8 45) 51 48 33

Teikia įvairią pagalbą skurdžiai gyvenančioms šeimoms, veikia dienos centras.

Šeimos namai: Rožių g. 19, Panevėžys, Tel. (8 45) 57 65 44

Laikinieji namai, šeimos krizių centras, vaikų dienos centras.

 

Raudonojo kryžiaus draugija

Vasario 16-osios g. 6, Panevėžys, Tel. (8 45) 58 15 67

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Draugija jungia  jaunus žmones trokštančius padėti kitiems. Jos nariai rūpinasi našlaičiais, neįgaliais vaikais, vienišais seneliais. Jie propaguoja sveiką gyvenimą, mokosi jo, nagrinėja AIDS, narkomanijos, vaikų teisių klausimus. Draugijos nariai  mokosi teikti pirmąją pagalbą, o gerai pasirengę instruktoriai rengia kitus jaunuolius

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika, Psichikos sveikatos centras www.paneveziomp.lt

Nemuno g. 75, Panevėžys, Tel. (8 45) 50 06 06

Darbo laikas: I – V 8.00-20.00

Teikia vaikų ir suaugusiųjų psichikos ligų diagnostikos ir gydymo, priklausomybės ligų diagnostikos ir gydymo, alkoholinės intoksikacijos gydymo, ilgalaikės alkoholinės terapijos, psichologines pagalbos ir kitas paslaugas.

 

Panevėžio Vyskupijos „Caritas“

Upytės g. 3, Panevėžys, Tel. (8 45) 46 16 01

Darbo laikas: I ir IV 10.00-14.00

Grižusiems iš pataisos namų teikiamos paslaugos: Konsultavimas bei nukreipimas į priklausomybių ligų centrus, asmens dokumentų tvarkymas, pagalba ieškant darbo busto ir kt.

 

Vaiko ir motinos pagalbos centras „Užuoveja“

Beržų g. 46, Panevežys, Tel. (8 45) 50 34 14

Teikia pagalba moterims ir vaikams, patyrusiems psichologinį ar fizinį smurtą, pasiklydusiems ir pasimetusiems vaikams.

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, Tel. (8 45) 58 29 47

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietuų pertrauka: 12.00-12.45

Skyriaus specialistai konsultuoja Panevėžio rajono gyventojus vaiko teisių apsaugos klausimais.

 

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, Tel. (8 45) 46 02 64

Darbo laikas I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia pagalba mokiniams, mokytojams, mokyklai, psichologinę, specialiąją pedagoginę bei informacinę specialiųjų ugdimosi poreikių, psichologinių asmenybųs problemų turintiems asmenims.

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos globos ir rūpybos skyrius

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, Tel. (8 45) 58 29 36, 46 65 37

Darbo laikas I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia informavimo, konsultavimo, nukreipimo į kitas įstaigas paslaugas.

 

Karsakiškio seniūnija

Lėvens g. 16, Karsakiškis, Panevėžio r., Tel. (8 45) 55 27 75, 55 27 70

 

Krekenavos seniūnija

Birutės g. 6, Krekenava, Panevėžio r., Tel. (8 45) 59 32 13, 59 32 95

 

Miežiškių seniūnija

Taikos g. 1, Miežiškiai, Panevėžio r., Tel. (8 45) 57 84 65

 

Naujamiesčio seniūnija

S. Neries g. 14, Naujamiestis, Panevėžio r. , Tel. (8 45) 59 97 44, 59 96 73

 

Panevėžio seniūnija

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, Tel. (8 45) 58 29 86, 58 29 89

 

Ramygalos seniūnija

Laisvės g. 13, Raguva, Panevėžio r., Tel. (8 45) 59 22 33, 59 24 97

 

Smilgių seniūnija

Panevėžio g. 15, Smilgiai, Panevėžio r., Tel. (8 45) 55 95 24, 55 36 67

 

Upytės seniūnija

Eriškių g. 8, Upytė, Panevėžio r., Tel (8 45) 55 55 15, 55 55 16

Pasvalio rajone
Pasvalio rajone

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius

Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, Tel. (8 451) 54 108

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Skiriamos vienkartinės pašalpos, mokama socialinė pašalpa užsiregistravus Darbo biržoje, apmokamas gydymas nuo narkomanijos.

 

Pasvalio darbo birža

Taikos g. 18a, Pasvalys, Tel. (8 451) 34 431

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia informavimo, konsultavimo paslaugas ieškantiems darbo, tarpininkavimo įdarbinant, užimtumo rėmimo, individualios veiklos planavimo ir kt. paslaugas.

 

Visuomeninė organizacija „Caritas“

Svalios g. 7c, Pasvalys, Tel. (8 686) 63 843

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Grįžusiems iš pataisos namų teikiamos paslaugos: Konsultavimas bei nukreipimas į priklausomybių ligų centrus, asmens dokumentų tvarkymas, pagalba ieškant darbo būsto ir kt.

 

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba

Sodų g. 21, Pasvalys, Tel. (8 451) 34 284

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia pagalbą mokiniams, mokytojams, mokyklai, psichologinę, specialiąją pedagoginę bei informacinę specialiųjų ugdimosi poreikių, psichologinių asmenybės problemų turintiems asmenims.

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, Tel. (8 451) 34 428

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Skyriaus specialistai konsultuoja Panevėžio rajono gyventojus vaiko teisių apsaugos klausimais.

 

VšĮ „Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“

Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys, Tel. (8 451) 34 470, (8 451) 34 111

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Pasvalio r. anoniminių alkoholikų grupė „Pamūšis“

Vytauto Didžiojo a. 8, Pasvalys, III aukštas, Tel. (8 451) 50 663, (8 614) 22 147

Darbo laikas: I - 20.00

 

Daujėnų seniūnija

Stoties g. 2, Daujėnai, LT-39207 Pasvalio r.sav. Tel. (8 451) 48 116, 48 139; faksas (8 451) 48 116, el.p. daujenusen@pasvalys.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Joniškėlio miesto seniūnija

Vytauto g. 25, Joniškėlis LT-39305 Pasvalio r.sav. Tel. (8 451) 38 245; tel./faksas (8 451) 38 288, el.p. joniskeliomsen@pasvalys.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Joniškėlio apylinkių seniūnija

Vytauto g. 25, Joniškėlis LT-39305 Pasvalio r.sav. Tel. (8 451) 38 369, 38 304; faksas (8 451) 38 369, el.p. joniskelioasen@pasvalys.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Krinčino seniūnija

Žalgirio g. 16, Krinčinas, LT-39463 Pasvalio r.sav., Tel. (8 451) 44 189, 44 104; faksas (8 451) 44 189 , el.p. krincinosen@pasvalys.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Namišių seniūnija

Namišiai, LT- 39401 Pasvalio r.sav. Tel. (8 451) 47 373, 47 232; faksas (8 451) 47 373, el.p. namisiusen@pasvalys.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Pasvalio miesto seniūnija

Vilniaus g. 5, LT-39149 Pasvalys, Tel. (8 451) 34 425, 34 231, 34 280; faksas (8 451) 34 231, el.p. pasvaliomsen@pasvalys.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Pasvalio apylinkių seniūnija

Vilniaus g. 5, LT-39149 Pasvalys, Tel. (8 451) 34 314, 34 217, el.p. pasvalioasen@pasvalys.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Pumpėnų seniūnija

Ąžuolyno g. 5, Pumpėnai, LT-39235 Pasvalio r.sav., Tel. (8 451) 43 665; faksas (8 451) 43 665, el.p. pumpenusen@pasvalys.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Pušaloto seniūnija

Joniškėlio g. 16, Pušalotas, LT-39257 Pasvalio r.sav., Tel. (8 451) 46 749, 46 667; faksas (8 451) 46 667, el.p. pusalotosen@pasvalys.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Saločių seniūnija

Vytauto g. 9, Saločiai, LT-39423 Pasvalio r.sav., Tel. (8 451) 40 435, 40 236; faksas (8 451) 40 455, el.p. salociusen@pasvalys.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Vaškų seniūnija

Kultūros g. 1, Vaškai, LT-39373 Pasvalio r.sav., Tel. (8 451) 41 133, 41 243; faksas (8 451) 41 235, el.p. vaskusen@pasvalys.lt

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Rokiškio rajone
Rokiškio rajone

Rokiškio rajono socialinės paramos ir sveikatos skyrius

Respublikos g. 94, Rokiškis, Tel. (8 458) 71 252

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia konsultavimo - informavimo paslaugos, tikslinės kompensacijos, išmokos vaikui, vienkartinės ir socialinės pašalpos ir kt. išmokos.

 

Lietuvos Respublikos raudonojo kryžiaus draugijos Rokiškio komitetas

Nepriklausomybės a. 4, Rokiškis, Tel. 8 458 33 746

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia labdarą avalyne, drabužiais, maistu.

 

Panevėžio vyskupijos Rokiškio „Caritas“

Nepriklausomybės a. 4, Rokiškis, Tel. 8 458 33 292

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Rengia labdaringus pietus, maistas namuose, pagalba drabužiais ir namų apyvokos daiktais.

 

Panevėžio visuomenės sveikatos centras

Vytauto g. 39, Rokiškis, Tel. 8 458 71 387

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Rokiškio pedagoginė psichologinė tarnyba

J. Biliūno g. 2, Rokiškis, Tel. 8 458 32 202

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia psichologinę pagalbą vaikam ir šeimoms.

 

Rokiškio r. psichikos sveikatos centras

Vytauto g. 35b, Rokiškis, Tel. 8 458 71 69

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia sveikatos priežiūros paslaugos.

 

Rokiškio darbo birža

Respublikos g. 113, Rokiškis, Tel. 8 458 31 001

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia konsultavimo-informavimo paslaugos, darbo paieška, įdarbinimas.

 

Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Respublikos g. 94, Rokiškis, Tel. 8 458 71 347

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Konsultuoja vaiko teisių apsaugos klausimais.

 

Rokiškio savižudybių pagalbos grupė

Tel. 8 620 20754

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Rokiškio socialinės paramos centras

Vytauto g. 25, Rokiškis, Tel. 8 458 31 275

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia spec. transporto neįgaliesiems, kompensacinės technikos, pagalbos namuose, skalbimo ir kt. paslaugos.

 

Rokiškio miesto seniūnija

Respublikos g. 94, Rokiškis, Tel. 8 458 51 735

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Rokiškio kaimiškoji seniūnija

Respublikos g. 94, Rokiškis, Tel. 8458 52 548

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Obelių seniūnija

S. Dariaus ir S. Girėno g. 6, Obeliai, Rokiškio r., Tel. 458 78 74

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Pandėlio seniūnija

Vytauto g. 9, Pandėlys, Rokiškio r., Tel. 8 458 79 453

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Jūžintų seniūnija

J. O. Sirvydo g. 31, Jūžintai, Rokiškio r., Tel. 8 458 44 112

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Juodupės seniūnija

Pergalės g. 8B, Juodupė, Rokiškio r., Tel. 8 458 57 249

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Kamajų seniūnija

Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r., Tel. 8 458 27 242

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Panemunėlio seniūnija

Stoties g. 4, Panemunėlio g/st., Rokiškio r., Tel. 8 458 63 348

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Kazliškio seniūnija

Paliepio g. 13, Kazliškio k., Rokiškio r., Tel. 8 458 42 725

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Kriaunų seniūnija

Liepų g. 2, Kriaunų k., Rokiškio r., Tel. 8 458 41 722

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 Seniūnijose teikiamos konsultavimo-informavimo paslaugos, sprendžiami apgyvendinimo, vienkartinių pašalpų skyrimo klausimai, kitos socialinės problemos.

Utenos rajone
Utenos rajone

Utenos rajono Savivaldybės administracijos socialinės rūpybos skyrius

Utenio a. 4, Utena, Tel. (8 389) 61 622

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas.

 

Utenos socialinės paramos centras

Utenio a. 4, Utena, Tel. (8 389) 50 316

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia informavimo, konsultavimo, vienkartinių socialinių paramų tik su tam tikromis salygomis, nustatytomis savivaldybės sprendimu) paslaugas, maitinimo organizavimas, parama tvarkant asmens dokumentus ir kt.

 

Utenos darbo birža

Lauko g. 19a, Utena, Tel. (8 389) 63 991

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia informavimo, konsultavimo, įdarbinimo paslaugas, organizuoja kvalifikacijos kursus, persikvalifikavimo kursus, vykdo įvairias užimtumo programas.

 

Raudonojo kryžiaus draugijos Utenos skyrius

J.Basanavičiaus g. 114a, Utena, Tel. (8 389) 69 501

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia paramą drabužiais.

 

Socialinės rūpybos skyrius

Utenio a.4, Utena, Tel. (8 389) 61 622

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia socialines paslaugas.

 

VšĮ krizių centras „Angelų pieva“

Ruklių k., Daugailių sen., Utenos r., Tel. (8 686) 80 470

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Nakvynės namai

Vytauto a. 4, Utena,

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Suteikiama nakvynė iki 1 mėn.

 

Utenos miesto seniūnija

Utenio a. 4, LT-28503 Utena, Tel.: (8-389) 64037

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Organizuoja gyventojų susitikimus su valstybės ir savivaldybės institucijų atstovais; organizuoja viešuosius darbus seniūnijoje.

 

Utenos seniūnija

Utenio a. 4, LT - 28503 Utena, Tel.: (8~389) 61648

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Daugailių seniūnija

Daugailiai, Didžioji g. 48, LT-28414 Utenos rajonas, Tel.: (8-389) 35 580

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Kuktiškių seniūnija

Aukštaičių g. 1, LT-28021 Kuktiškių mstl., Utenos raj., Tel.: (8~389) 33367

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Leliūnų seniūnija

Liepų g. 1, Leliūnai, LT-28027 Utenos raj., Tel.: (8-389) 60816

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Saldutiškio seniūnija

Laisvės a. 2, LT-28018 Saldutiškis, Utenos raj., Tel.: (8-389) 36781

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

 Sudeikių seniūnija

Aukštaičių g. 12, LT-28039 Sudeikių mstl., Utenos raj., Tel.: (8~389) 34310

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Tauragnų seniūnija

A. Musteikio g. 35, LT-28012 Tauragnai, Utenos raj., Tel.: (8-389) 32371

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Užpalių seniūnija

Basanavičiaus g. 1 LT - 28033 Užpaliai, Utenos raj., Tel.: (8-389) 31104

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Vyžuonų seniūnija

Šilo g. 4, LT - 28030 Vyžuonos, Utenos raj., Tel.: (8-389) 60046, (8-389) 60047

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Visagino mieste
Visagino mieste

Ignalinos darbo biržos Visagino filialas

Tarybų g. 25, Ignalina, Tel. (8 386) 70 476

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Įstatymų numatytais atvejais mokamos draudimo nuo nedarbo išmokos, išduodamas siuntimas įdarbinti viešiesiems darbams 3-jų mėn. laikotarpiui, sudaroma galimybė įgyti specialybę, persikvalifikuoti ir kt.

 

Informacijos ir konsultacijų centras prie Darbo biržos

Tarybų g. 25, Ignalina, Tel. (8 386) 70 313

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Suteikiama informacija apie laisvas darbo vietas, išduoda siuntimus į kvalifikacijos tobulinimo kursus su tolimesniu įdarbinimu.

 

Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Parko g. 14-220, Visaginas, Tel. (8 386) 61 146

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Skiriamos vienkartinės pašalpos, mokama socialinė pašalpa užsiregistravus Darbo biržoje, apmokamas gydymas nuo narkomanijos.

 

Visagino nakvynės namai

Festivalio g. 11, Visaginas, Tel. (8 386) 61 310

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Neturintiems kur gyventi, išduodamas siuntimas medicininei apžiūrai dėl apgyvendinimo nakvynės namuose.

 

Vį Visagino miesto psichikos sveikatos centras

Taikos pr. 15c, Visaginas, Tel. (8 386) 72 058

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikiama psichologinė pagalba turintiems priklausomybę nuo narkotikų, taip pat teikiama socialinė pagalba.

 

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Santarvės g.1, Visaginas,

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Drabužiai, maistas kiti daiktai.

 

Lietuvos raudonojo kryžiaus Visagino komitetas

Vilties g.1, Visaginas, Tel. (8 386) 60 721

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia labdarą.

 

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus pedagoginė-psichologinė tarnyba

Parko g. 14-212, Visaginas, Tel. (8 386) 31 450

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Padeda šeimoms, jų nariams spręsti psichologines problemas, iškylančias šeimoje, visuomenėje.

 

Organizacija “Meile. Tikejimas. Viltis” prie stačiatikių cerkvės

Taikos pr. 4, Visaginas

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia pagalba maistu, drabužiais.

 

Vį Visagino socialinės ir psichologinės pagalbos tarnyba

Statybininkų g. 7, Visaginas, Tel. (8 386) 70 277

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikiama psichologinė ir socialinė pagalba, pagalba priklausomybių turintiems asmenims.

 

Nevyriausybinė organizacija “Draugiška šeima”

Statybininkų g. 7, Visaginas, Tel. 860 011 205

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Nepilnamečai skatinami turiningai ir prasmingai leisti laisvalaikį, suteikiama galimybė naudotis kompiuteriais ir internetu, skiriamas nemokamas maitinimas vaikams iš socialiai remtinų šeimų.

 

Labdaros ir paramos fondas “Atgaivos sala”

Statybininkų g. 7, Visaginas, Tel. (8 386) 34 340

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Organizuoja nepilnamečių užimtumą, skiria nemokamą maitinimą vaikams iš socialiai remtinu šeimų.

 

Visagino socialinių paslaugų centras

Taikos pr. 13, Visaginas, Tel. (8 386) 70 053, 70 470

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Paramos šeimai ir laikino apgyvendinimo patyrusiems smurtą šeimoje skyriai, socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms bei suaugusiems asmenims su negalia skyrius; veikia dienos užimtumo centras, organizuojamos stovyklos vaikams.

 

Visagino savivaldybės gyventojams pirminė teisinė pagalba teikia Visagino savivaldybės administracijos teisininkas

Parko g. 14-107a, Visaginas, Tel. (8 386) 31 038

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Pirminė teisinė pagalba - teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas.

Zarasų rajone
Zarasų rajone

Zarasų rajono Savivaldybės Socialinės paramos skyrius

Sėlių a. 22, Zarasai, Tel. (8 385) 54 332

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia vienkartinę socialinę pašalpą grįžtantiems iš laisvės atemimo vietų, bei kitą panašaus pobūdžio pagalbą, pašalpas.

 

Zarasų darbo birža

Savanorių g. 2, Zarasai, Tel., (8 385) 38 000, 38 003

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Įgyvendina valstybinės užimtumo garantijas darbo rinkoje, Informacija ir paslaugos visiems darbo rinkos subjektams teikiamos nemokamai.

 

Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centras Psichikos sveikatos centro priklausomybių ligų kabinetas

Malūno g. 4, Zarasai, Tel. (8 385) 53930

Darbo laikas nuo 8 val. iki 13 val.

 

Anoniminių alkoholikų klubas „Nikaja“

Malūno g. 2, Zarasai, Tel. 86 86 17 678

Darbo laikas: II 17.00 – 18.30

VI 18.00 – 19.00

Teikia pagalbą asmenims turintiems priklausomybę nuo alkoholio.

 

Labdaros parmos fondas „ IŠGIRSK MANE“

Malūno g. 7, Zarasai, Tel. 86 86 65343

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Fondas remia Zarasų rajono šeimas, kuriose vaikai ir jaunimas serga sunkiomis ligomis.

 

Socialinių paslaugų centras

Malūno g. 2, Zarasai, Tel. (8 385) 51537

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Teikia paramą maisto produktais, intervencinėmis atsargomis, drabužiais.

 

Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga

Palaukės g. 36, Zarasai Tel. (8 385) 53 084

Darbo laikas: I – V 8.00-14.00

Sąjunga savanoriška, nepriklausoma, nepolitinė, visuomeninė organizacija jungianti organizacijas, dirbančias žmonių su negalia integracijos srityje.

 

Antazavės seniūnija

Antazavė, Zarasų r., Tel. (8 385) 41316, 41325

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Antalieptės seniūnija

Antalieptė, Zarasų r., Tel. (8 385) 57 340, 57 250

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Degučių seniūnija

Degučiai, Zarasų r., Tel. (8 385) 43 525, 43 524

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Dusetų seniūnija

Dusetos, Zarasų r., Tel. (8 385) 56 135, 56566

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Imbrado seniūnija

Imbradas, Zarasų r., Tel., (8 385) 42 240, 42 240

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Salako seniūnija

Salakas, Zarasų r., Tel., (8 385) 59 222, 59 297

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Suvieko seniūnija

Suviekas, Zarasų r., Tel., (8 385) 43 267, (8 385) 43 217, (8 385 ) 54 331

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Turmanto seniūnija

Turmantas, Zarasų r., Tel., (8 385) 58 241, 58 231

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Zarasų seniūnija

Savanorių g. 2, Zarasai, Tel. (8 385) 37 182

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

 

Zarasų miesto seniūnija

Savanorių g. 2, Zarasai, Tel. (8 385)30 507, 30 511

Darbo laikas: I – IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Informacija atnaujinta 2014m. sausio 6d. 14:57

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2020 m. sausis
 
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Visi renginiai ir įvykiai

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos