Konkursai ir atrankos

2019-01-02

 

Skelbiama atranka vienai laisvai Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus specialisto pareigybei, darbui Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, užimti. Pareiginės algos koeficientai (baziniais dydžiais) 5 – 9. Pareigybės aprašymas.  Įsakymas dėl atrankos paskelbimo. 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje iki 2019 m. sausio 16 d.  asmeniškai privalo pateikti  įstaigai:

 1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. užpildytą Pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);
 6. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriuje (adresu: Tilžės g. 198, Šiauliai, mob. tel. 8 699 43 323).

 

 

2018-12-21

 

Skelbiamas konkursas Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus (toliau – Skyriaus) specialisto pareigybei užimti, darbui Šiaulių regiono skyrius veiklos teritorijoje (darbo vieta Šiaulių mieste). Pareigybės paskirtis – teikti pagalbą Skyriaus registre esantiems asmenims bei su nuteistaisiais dirbantiems pareigūnams sprendžiant psichologines problemas ar šalinant kitus kriminogeninius veiksnius. Pareiginės algos koeficientai (baziniais dydžiais) 3,17 – 10,5. Įsakymas dėl konkurso paskelbimo. Pareigybės aprašymas. 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)  turi pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;

4. gyvenimo aprašymą;

5. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą;

6. užpildytą pretendento anketą.    

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriuje (adresu: Tilžės g. 198, Šiauliai, mob. tel. 8 699 43 323).

 

 

 

2018-12-18

 

Skelbiama atranka vienai laisvai Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei, ir vienai laisvai Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei (su skyriaus viršininko pavadavimo funkcija), užimti. Pareiginės algos koeficientai (baziniais dydžiais) 6 – 10. Įsakymas dėl atrankos paskelbimo. Pareigybės aprašymas (su pavadavimo funkcija). Pareigybės aprašymas (be pavadavimo funkcijos). 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje iki 2019 m. sausio 2 d. asmeniškai privalo pateikti  įstaigai:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje patvirtinančius dokumentus;

5. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

6. užpildytą Pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

7. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriuje (adresu: H.Manto g. 38, Klaipėda, tel. (8 46) 47 30 67, mob. (8 699) 86 224).

 

Pretendentai, kuriems leista dalyvauti atrankoje į Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus vyriausiųjų specialistų pareigas:

1. Birutė Pralgauskienė;

2. Ramūnas Šimkus;

3. Laura Valkavičiūtė.

 

 

2018-12-17

 

Skelbiama atranka vienai laisvai Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus specialisto pareigybei, darbui Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, ir vienai laisvai Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus specialisto pareigybei, darbui Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, užimti. Pareiginės algos koeficientai (baziniais dydžiais) 5 – 9. Pareigybės aprašymas.  Įsakymas dėl atrankos paskelbimo

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje iki 2018 m. gruodžio 31 d. asmeniškai privalo pateikti  įstaigai:

 1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. užpildytą Pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);
 6. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriuje (adresu: Tilžės g. 198, Šiauliai, mob. tel. 8 699 43 323).

 

2018-11-27

 

Skelbiama atranka laisvai Lietuvos probacijos tarnybos Veiklos koordinavimo ir kontrolės skyriaus viršininko pareigybei (pareigybės grandis – vyresnysis pataisos pareigūnas, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 8–12) užimti. Pareigybės aprašymas. Įsakymas dėl atrankos paskelbimo.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje iki 2018 m. gruodžio 31 d. asmeniškai privalo pateikti  įstaigai

 

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. užpildytą Pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

5. dokumentus ir šių dokumentų kopijas, patvirtinančius darbo patirtį (stažą);

6. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.

7. kitus atranką organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kuriai eiti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir jų kopijas.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriuje (tel.: 8 656 15 916).

 

 

2018-11-26

 

Skelbiama atranka penkioms laisvoms Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus specialistų pareigybėms, darbui Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijose, užimti. Pareiginės algos koeficientai (baziniais dydžiais) 5 - 9. Pareigybės aprašymas. Įsakymas dėl atrankos paskelbimo.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje iki 2018 m. gruodžio 10 d. asmeniškai privalo pateikti  įstaigai:

 

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. užpildytą Pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

5. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

6. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriuje (tel.: 8 656 15 916).

 

Pretendentai, kuriems leista dalyvauti atrankoje į Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus specialistų pareigas, darbui Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijose:

1. Deimantas Banevičius.
2. Olga Burbo.

 

2018-10-22

 

Skelbiama atranka Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus pakaitinio specialisto, darbui Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, užimti Pareigybės aprašymasĮsakymas dėl atrankos paskelbimo.

 

Pretendentai iki 2018 m. lapkričio 4 d. privalo pateikti:

 

1.  rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.  asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.  vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją;

4.  gyvenimo aprašymą;

5.  pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

6. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

7. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriuje (adresu: Anykščių g. 4, Panevėžys, 8 kabinete, arba tel.: 8 646 67 560, el. p. papt@papt.lt).

 

 

Skelbiama atranka penkioms laisvoms Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus specialistų pareigybėms, darbui Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijose, užimti.

Pareigybės aprašymas

 

Pretendentai iki 2018 m. spalio 29 d. privalo pateikti:

 

1.  rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.  asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.  vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją;

4.  gyvenimo aprašymą;

5.  pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

6. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

7. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriuje (tel.: 8 656 15916).

 

Skelbiama atranka Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialisto, teikiančio priežiūroje esantiems asmenims psichologinę pagalbą, pareigybei užimti.

Pareigybės aprašymas

 

Pretendentai iki 2018 m. spalio 11 d. privalo pateikti:

 

1.  rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.  asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.  vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją;

4.  gyvenimo aprašymą;

5.  pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

6. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

7. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriuje (adresu: Kęstučio g. 37, Kaunas, 204 kabinete, arba tel.: 8 671 23437).

 

Skelbiama atranka Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus viršininko pavaduotojo pareigybei užimti.

Pareigybės aprašymas

 

Pretendentai iki 2018 m. spalio 11 d. privalo pateikti:

 

1.  rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.  asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.  vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją;

4.  gyvenimo aprašymą;

5.  pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

6. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

7. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriuje (adresu: Kęstučio g. 37, Kaunas, 204 kabinete, arba tel.: 8 671 23437).

 

Skelbiama atranka Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialisto, darbui Kauno miesto ir rajono savivaldybių veiklos teritorijoje, pareigybei užimti.

Pareigybės aprašymas

 

Pretendentai iki 2018 m. spalio 11 d. privalo pateikti:

 

1.  rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.  asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.  vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją;

4.  gyvenimo aprašymą;

5.  pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

6. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

7. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriuje (adresu: Kęstučio g. 37, Kaunas, 204 kabinete, arba tel.: 8 671 23437). 

 

 

Vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 12 straipsniu, Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 „Dėl pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ 6 ir 9 punktais:

 

2018-09-18

Skelbiama atranka Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialisto (pakaitinio), darbui Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, užimti Pareigybės aprašymas. Įsakymas dėl atrankos paskelbimo.

 

Pretendentai iki 2018 m. spalio 1 d. privalo pateikti:

 

1.  rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.  asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.  vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją;

4.  gyvenimo aprašymą;

5.  pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

6. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

7. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriuje (adresu: Kęstučio g. 37, Kaunas, 204 kabinete, arba tel.: 8 671 23437).  

 

 

2018-09-21

 

Skelbiama atranka Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus specialisto, darbui Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, užimti Pareigybės aprašymasĮsakymas dėl atrankos paskelbimo.

 

Pretendentai iki 2018 m. spalio 4 d. privalo pateikti:

 

1.  rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.  asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.  vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją;

4.  gyvenimo aprašymą;

5.  pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

6. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

7. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriuje (adresu: Anykščių g. 4, Panevėžys, 8 kabinete, arba tel.: 8 652 18 459, el. p. papt@papt.lt).

 

 

2018-09-28

 

Skelbiama atranka trims laisvoms Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus specialisto pareigybėms, darbui Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybių teritorijoje, ir vienai laisvai Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus specialisto pareigybei, darbui Plungės, Rietavo sav. teritorijoje, užimti.Pareigybės aprašymas. Įsakymas dėl atrankos paskelbimo.

                 

 Pretendentai iki 2018 m. spalio 11 d. privalo pateikti:

 

1.  rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.  asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.  gyvenimo aprašymą;

4.  pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

5. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriuje, adresu: H.Manto g. 38, Klaipėda, tel. (8 46) 47 30 67, mob. (8 699) 86 224 arba Administracijos reikalų skyriuje, adresu: Anykščių g. 4, Panevėžys, 8 kabinete, arba tel.: 8 652 18 459, el. p. papt@papt.lt.

 

2018-09-28

 

Skelbiama atranka Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus specialisto pareigybei užimti, darbui Klaipėdos regiono veiklos teritorijoje (darbo vieta Klaipėdos mieste). Pareigybės aprašymas. Įsakymas dėl atrankos paskelbimo.

                 

Pretendentai iki 2018 m. spalio 11 d. privalo pateikti:

  

1.  rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.  asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.  gyvenimo aprašymą; 

4.  pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

5. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

 

 Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

  

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriuje, adresu: H.Manto g. 38, Klaipėda, tel. (8 46) 47 30 67, mob. (8 699) 86 224 arba Administracijos reikalų skyriuje, adresu: Anykščių g. 4, Panevėžys, 8 kabinete, arba tel.: 8 652 18 459, el. p. papt@papt.lt.

Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 20 d. 14:44

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2019 m. vasaris
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos