Naujienos

Projektas „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba

Lietuvos probacijos tarnyba, bendradarbiaudama su Socialinės integracijos centru, dalyvauja projekte „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (ang. NVC)“. Bendradarbiavimas vykdomas Šiaulių regiono skyriaus veiklos teritorijoje.

 

 

 

„Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (ang. NVC)“  LT03-2-SADM-K01-034

(“Peaceful Communication - Language of Life (NVC)” LT03-2-SADM-K01-034)

 

Projektas „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (ang. NVC)“, finansuojamas pagal 2014–2021 metų Europos ekonomines erdves finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ programos „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankiu aplinkų“ įgyvendinimą bei naujos iš užsienio adaptuotos metodikos (NVC) taikymą Lietuvoje, siekiant pokyčiu situacijos.

Projekto tikslas – vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovės užtikrinimas bei socialinės integracijos Lietuvoje stiprinimas, taikant ir įgyvendinant užsienio valstybės sukurtą ir sertifikuotą NVC metodiką.

Gert Skoczowsky-Danielsen (Norvegija) – Empathos Partners vadovas ir įkūrėjas, JAV globalios organizacijos NVC centro (angl. The Center for Nonviolent Communication) sertifikuotas NVC treneris apmokys 6 ekspertus iš Lietuvos, kaip taikyti NVC dirbant su projekto tikslinėmis grupėmis. Šiuose mokymuose dalyvauja Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus viršininkė Renata Mikaliūnė ir specialistė Donalda Kelpšienė.

Projekto įgyvendinimo metu bus parengta ir Lietuvoje iš užsienio (Norvegija) adaptuota Taikios komunikacijos (NVC) metodika, skirta darbui su vaikais ir jaunuoliais su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų, t. y. delinkventinio elgesio jaunuoliams, kurie jau yra padarę bet kokio pobūdžio teisės aktų pažeidimų, vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių (apimant vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimus); taip pat jaunuolio šeimai (apimant ir išplėstinę šeimą); jaunuolio aplinkai: šeimynoms, vaiko globos institucijai, mokyklai, vietos bendruomenei, jaunuolio draugams.

Projektas skirtas:

  • prevencijos gerinimo – smurto artimoje aplinkoje ir nusikaltimų mažinimui. Jaunuolių, šeimos narių taikios komunikacijos technikų mokymas mažina konfliktų tikimybę ir agresijos raišką, susijusią su smurto aplinkoje mažėjimu;
  • NVC metodiką taikyti savo darbe gali daugelio sričių specialistai, kas sudaro prielaidas NVC metodikos populiarumo ir paklausos augimui Lietuvoje;
  • projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti specialistai, kurie NVC metodika galės taikyti dirbdami su jaunuoliais ir jų šeimomis savo institucijose. NVC metodika papildys paslaugas metodų įvairove, prisidės prie jaunuolio ir jų šeimos problemų sprendimo, kurių negalima išspręsti kitais darbo metodais ar pagalbos mechanizmais. Tai prisidės prie paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo, jaunuolio bei jų šeimos gerovės užtikrinimo. Apmokyti specialistai NVC metodiką galės taikyti dirbant su jaunuoliais bei jų šeimomis ir pasibaigus projektui.

Taip pat, projekto įgyvendinimo metu bus apimtos 3 pagrindinės NVC metodikos temos: NVC modelis, empatijos ugdymas ir šeima/auklėjimas. NVC padeda spręsti ir kitas aktualias visuomenės problemas: priklausomybių, agresijos, konfliktų valdymo ir kt.

 

Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 13 d. 11:07

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2021 m. spalis
 
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Visi renginiai ir įvykiai