Kita informacija

2015 M. PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS


PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIĖS2014 M. PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA


Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 19 d. 17:03