Viešieji pirkimai


 

2021 BIUDŽETINIAIS METAIS PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ NUMATOMŲ VYKDYTI DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS


 

2015 M. PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS


PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIĖS2014 M. PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA


Informacija atnaujinta 2022 m. gruodžio 22 d. 11:47