Teisinio reguliavimo stebėsena

     Teisinio reguliavimo stebėsena neatliekama.

     Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Teisingumo ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane, plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Teisingumo ministerijos paskirti asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

     Teisingumo ministerijos teisinio reguliavimo stebėsena.

Informacija atnaujinta 2016 m. gruodžio 2 d. 08:11