STRONG

STRONG – gebėjimų dirbti su smurtą ir prievartą patyrusiomis įkalintomis moterimis stiprinimas

 

2013 m. vasario 28 d. Panevėžio pataisos namuose sėkmingai baigtas vykdyti projektas „STRONG – gebėjimų dirbti su smurtą ir prievartą patyrusiomis įkalintomis moterimis stiprinimas“, finansuotas DAPHNE III programos lėšomis. Panevėžio pataisos namai projekte dalyvavo partnerio teisėmis. Projekto koordinatorius – Vokietijos medicinos asociacijos mokslinis institutas (The Wissenschaftliches Institut der Ärzte Deutschlands – WIAD gem. e.V.). Partnerio teisėmis projekte taip pat dalyvavo Birmingemo universitetas, Jungtinė Karalystė (Birmingham City University), Europos nusikaltimų prevencijos ir kontrolės institutas, Suomija (HEUNI, Finland), nevyriausybinė organizacija „Moteris padeda moterims“, Vokietija (GESINE, Germany), Škotijos kalėjimų tarnyba, Jungtinė Karalystė (Scottich Prison Service), Moterų teisių centras (Lenkija), Helena Chodkowska universitetas (Lenkija). Projektas vykdytas dvejus metus.

 

Pagrindinis projekto tikslas – pakelti įkalinimo įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją darbo su smurtą ar prievartą patyrusiomis moterimis srityje. Projekto metu sukurta speciali pataisos įstaigos personalo mokymo programa, skirta pagerinti įkalinimo įstaigų dirbančiųjų žinias ir supratimą apie problemas, su kuriomis susiduria labiausiai socialiai izoliuotos besijaučiančios moterys, patyrusios smurtą vaikystėje, partnerio smurtą arba kitas fizinės ir seksualinės prievartos formas. Programa buvo kuriama bei redaguojama kompetentingų Vokietijos institucijų, siekiant, kad ji atitiktų specifinius įkalinimo įstaigų personalo poreikius, atsižvelgiant į tai, kad ši personalo kategorija retai gauna tinkamus mokymus apie smurtą ir prievartą bei socialinę marginalizaciją ir įkalinimą kaip smurto ar prievartos pasekmes. Šios programos pirminė versija buvo išbandyta visų projekte dalyvavusių šalių-partnerių pataisos įstaigose (taip pat ir Panevėžio pataisos namuose), siekiant nustatyti programos stipriąsias ir silpnąsias puses bei pateikti pasiūlymus programai tobulinti.

Dirbti pagal „STRONG“ projekto metu sukurtą programą ateityje ketinama apmokyti visus Panevėžio pataisos namų pareigūnus.

 

„STRONG“ projekto metu sukurtą mokymo programą lietuvių kalba (Power Point pristatymądalijamąją medžiagą mokymų dalyviamstechninę informaciją mokymų vadovams ir papildomą metodinę medžiagą) rasite paspaudę ant nuorodų.

 

Visą informaciją ir papildomos medžiagos anglų kalba galite rasti tinklalapyje adresu www.daphne-strong.eu.

 

Visa pateikta informacija ar medžiaga galite nevaržomai naudotis darbe, tačiau visada nurodykite STRONG projektą kaip informacijos šaltinį. Dėkojame.

Informacija atnaujinta 2014 m. balandžio 9 d. 09:14