Dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-709 „ Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ skirtas 523.070 Lt finansavimas Panevėžio pataisos namų projektui „Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. 2010-03-24 pasirašyta sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros, Vidaus reikalų ministerijos ir Panevėžio pataisos namų. Projekto tikslas – ugdyti asmenų, dirbančių su nuteistomis moterimis, profesinius įgūdžius, kelti dirbančiųjų kvalifikaciją. Tikslinė grupė – 114 Panevėžio pataisos namų darbuotojų.

 

Projekto metu vyko mokymai pagal psichologinę mokymo programą „Profesionalus bendravimas su nuteistomis moterimis“. Pati programa - tai žinių, įgūdžių ir nuostatų formavimo derinys. Dalyviams buvo sukurta aktyvaus mokymosi aplinka, suteikianti naują tobulėjimo patirtį, leidžianti apmastyti savo elgesį įvairiose situacijose, grįžtamojo ryšio pagalba apibendrinamas asmeninis efektyvumas ir įvertinamos tobulėjimo kryptys bei sprendimai, o įgytos įžvalgos išbandomos naujose veiklos aplinkybėse. Ši tobulėjimo patirtis siejama realiomis situacijomis veikloje ir numatoma, kaip sėkmę perkelti į kasdieninio darbo praktiką. Programa paremta aktyvaus mokymosi sistema. Joje į vieną ciklą susiliejo dinamiška tobulėjimo patirtis, naujų dalykų suvokimas, teorija ir jos analizė, bendravimas ir darbas grupėse, nauji sprendimai ir praktinis tobulėjimas darbo aplinkoje. Interaktyvi seminarų eiga, nuolat palaikomas santykis tarp teorijos ir praktikos leido dalyviams su maksimaliu dėmesiu dalyvauti visų mokymų metu, lengviau suprasti ir įsiminti, įsisavinti medžiagą.

 

Per projekto vykdymo laikotarpį pagal atskirą psichoterapijos ir konsultavimo pagrindų įgijimo programą mokėsi pataisos namų psichologės. Įvykdyti šios programos pagrindiniai uždaviniai – suteikti kurso dalyvėms žinių apie psichoterapijos pataisos įstaigoje raidą, teorinius pagrindus, psichoterapijos rūšis, nuteistųjų psichoterapijos metodus, probleminius psichoterapijos pataisos įstaigoje klausimus.

Projekto vykdymo metu įvyko 34 įstaigos darbuotojų mokomieji vizitai į Švedijos įkalinimo įstaigas. Šis pasirinkimas buvo pagrįstas tuo, kad dirbantiesiems jau neužtenka vien teorinių profesinių žinių, būtina tobulinti personalo kompetencijas praktinio darbo srityje. Šios veiklos metu dirbantieji susipažino su Švedijos moterų įkalinimo įstaigų praktine veikla bei pasiekimais, pasidalino šių įstaigų praktine darbo su nuteistomis moterimis patirtimi, susipažino su naujausiais pasaulio pasiekimais penitencijos srityje.

Informacija atnaujinta 2014 m. balandžio 9 d. 09:13