Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija

 

Panevėžio pataisos namai įgyvendins naują personalo mobilumo projektą

 

     Panevėžio pataisos namai pasirašė dotacijos sutartį su Švietimo mainų paramos fondu įgyvendinti Erasmus+ programos projektui „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“. Pagal šią sutartį Panevėžio pataisos namams yra skirtas 10 780 EUR finansavimas projekto veikloms vykdyti. Projektas įgyvendinimo laikotarpis – vieneri metai (iki 2019 m. gegužės 31 d.).

     Projekto tikslas – tobulinti nuteistųjų profesinio mokymo srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją, siekiant optimizuoti profesinio mokymo procesą Panevėžio pataisos namuose ir didinti nuteistųjų motyvaciją nuolatiniam mokymuisi.

      Projekto tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

    – Susipažinti, kokiais būdais ir priemonėmis menkos kvalifikacijos nuteistieji, ypač turintys neigiamą ankstesnę mokymosi patirtį, motyvuojami sugrįžti į švietimo sistemą;

     – Susipažinti, kokios profesinio mokymo programos taikomos įkalinimo įstaigose, siekiant padėti nuteistiesiems prisitaikyti prie socialinių ir ekonominių pokyčių ir sėkmingai integruotis į darbo rinką, atlikus bausmę;

     – Įgyti žinių, kaip sukurti palankią mokymosi aplinką labiau pažeidžiamoms nuteistųjų grupėms (ilgas bausmes atliekantiems nuteistiesiems, užsieniečiams (tarp jų ir atvykstantiems migrantams), jauno amžiaus (16-29 metų) nuteistiesiems, tautinėms mažumoms);

    – Išsiaiškinti, kokia apimtimi užsienio šalių kalėjimuose mokymo procese naudojamos skaitmeninės technologijos ir kaip įveikiamos šių technologijų keliamos grėsmės įkalinimo įstaigos režimui;

    – Susipažinti, kaip į mokymo procesą integruojamos priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią smurtiniam radikalizmui;

    – Susipažinti, kaip nuteistųjų profesinio mokymo sektoriuje ugdomi įgūdžiai, susiję su tautiniu paveldu maisto ruošimo srityje;

     – Įvertinti užsienio šalių praktiką organizuojant ir vykdant nuteistųjų profesinį mokymą bei motyvuojant nuteistuosius dalyvauti švietimo / mokymo procese ir pasiūlyti galimybes šią patirtį pritaikyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje.

     Projekto metu bus organizuoti du darbo stebėjimo vizitai (po keturis dalyvius) į partnerių institucijas užsienyje (Norvegijoje ir Vokietijoje), kurių metu Panevėžio pataisos namų dirbantieji stebės (kur įmanoma, ir "šešėliuos") įkalinimo įstaigose ar mokymo institucijose nuteistiesiems organizuojamas švietimo / mokymo veiklas.

     Tikimasi, kad projekto metu išaugusi dirbančiųjų kvalifikacija sudarys prielaidas pataisos įstaigoje sukurti tokią mokymosi aplinką, kad būtų patenkinti kiekvieno nuteistojo individualūs poreikiai, užtikrinta visapusiška asmenybės plėtra, kad nuteistieji įgytų vidinę motyvaciją dalyvauti mokymo procese bei sugebėtų prisitaikyti prie socialinių ir ekonominių pokyčių po bausmės atlikimo.

 

Projektui „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šiame straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 https://aina.lt/panevezio-pataisos-namai-igyvendins-nauja-personalo-mobilumo-projekta/

 

 

Panevėžio pataisos namų dirbantieji stebėjo nuteistųjų švietimo / mokymo veiklas viename moderniausių Norvegijos kalėjimų

 

     2018 m. lapkričio 26-30 d. įgyvendintas projekto „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“ darbo stebėjimo vizitas Norvegijoje. Penki Panevėžio pataisos namų dirbantieji lankėsi vienoje naujausių ir moderniausių šios šalies įkalinimo įstaigų – Haldeno maksimalaus saugumo kalėjime, kur turėjo galimybę stebėti nuteistiesiems organizuojamas švietimo ir mokymo veiklas bei pareigūnų vykdomą dinaminės priežiūros procesą.

      Projekto priimančioji organizacija – Haldeno kalėjime veikianti mokykla „Halden videregoende skole“ supažindino projekto dalyvius su nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso organizavimo ypatumais bei sudarė galimybes stebėti ne tik formalaus profesinio mokymo programas, bet ir kitas švietimo veiklas, kurių metu kalinami asmenys įgyja profesinių ir kitų įgūdžių. Be to, projekto dalyviams sudaryta galimybė suprasti, kaip kuriama palanki mokymosi aplinka įkalinimo įstaigoje, kokiais būdais ir metodais nuteistieji motyvuojami dalyvauti švietimo ir mokymo veiklose, kuriems kalėjimo / mokyklos / išorinių organizacijų dirbantiesiems priskiriamas vaidmuo grąžinti įkalintus asmenis į švietimo sistemą.

      Vizito metu stebėtos kalėjime vykdomos profesinio mokymo programos – elektros, automechanikos, industrinės mechanikos, statybos ir konstravimo, restorano.

      Nustebino ne tik programoms vykdyti puikiai pritaikyta infrastruktūra (didžiulės gamybinės patalpos, cechai, virtuvės ir pan.) bei nuteistiesiems mokyti naudojama nauja moderni įranga (programas vedančių mokytojų teigimu, tokią modernią įrangą net laisvėje turi ne visi), bet ir itin lanksčiai organizuojamas mokymo procesas bei labai platus nuteistiesiems siūlomų įvairios trukmės mokymo programų ir kursų asortimentas (pavyzdžiui, trumpą bausmę atliekantis nuteistasis automechanikos kurso bazėje gali baigti trumpą mokymosi keisti padangas kursą ir pan.). Itin didelis dėmesys skiriamas mokymo proceso kokybei – dirbama su nedidelėmis nuteistųjų grupėmis, t.y. 4-6, maksimaliai 8 nuteistaisiais, todėl didžiulis mokytojų dėmesys tenka individualiam praktiniam mokymui.

      Profesines programas lankantys nuteistieji, su kuriais teko bendrauti veikos stebėjimo vizito metu, lyg susitarę tikino, kad pagrindinis motyvas čia mokytis – tai beveik garantuota galimybė laisvėje įsidarbinti pagal įgytą specialybę. Beje, įsidarbinti mokiniams padeda ir mokytojai – kai kurie jų rekomenduoja profesinį išsilavinimą įgijusius nuteistuosius pažįstamiems darbdaviams laisvėje. Anot mokyklos vadovės, itin paklausūs ir darbdavių laisvėje laukiami restorano programą baigę ir virtuvės šefo specialybę įgiję nuteistieji (šios specialybės 2 metus mokomasi mokykloje ir dar du metus trunka pameistrystė kalėjime veikiančiame restorane), nes pasitikima juos mokančio mokytojo (virtuvės šefo) reputacija.

      Stebino ir mokymo programų inovatyvumas, gebėjimas ne tik neatsilikti, bet ir numatyti bei prisitaikyti prie ateities darbo rinkos poreikių. Antai, tiek elektros, tiek automechanikos programose jau dabar intensyviai mokoma dirbti su elektra varomais automobiliais, nes tokie specialistai bus itin paklausūs 2020-2025 metais, kai Norvegijoje praktiškai neliks benzinu ir dyzeliniu kuru varomų mašinų.

      Neskaitant profesinio mokymo programų, vizito dalyviams sudarytos galimybės stebėti besimokančiųjų itin mėgstamas menų bei muzikos programas, itin didelį besimokančiųjų entuziazmą paskatinusį kol kas bandomąjį verslumo kursą – kurio metu 6 besimokančiųjų grupė praktiškai įkurs, išvystys, o paskiausiai – ir uždarys verslo įmonę.

      Sužavėjo ir tai, kaip kalėjime sudaromos galimybės nuteistiesiems mokytis auštosiose mokyklose – čia besimokantieji gali naudotis atskira mokymo klase, joje esančiais kompiuteriais bei visą dieną naudotis internetu (kontroliuojant dirbantiesiems), atsispausdinti mokymosi medžiagą ir t.t. Besirengiantiems studijuoti aukštosiose mokyklose, mokykla gali suorganizuoti ir papildomų kursų ar mokymų, reikalingų įstoti į šias mokyklas.

      Vizito metu atkreiptas dėmesys ir į visiškai kitokį pareigūno santykį su nuteistuoju, kitokią dirbančiųjų elgesio su nuteistaisiais kultūrą. Kalėjime negirdėti triukšmo, nejuntama agresijos. Tiek nuteistieji, tiek pareigūnai – mandagūs, korektiški ir besišypsantys. Nuolatinė nuteistųjų priežiūra vykdoma pareigūnams kartu su nuteistaisiais dalyvaujant sporto, laisvalaikio ir kitose veiklose. Antai, užsiėmimo sporto salėje metu stebėjome futbolą žaidžiančius penkis nuteistuosius ir tris pareigūnus. Tai, kas pas mus dar vakar atrodė neįmanoma, šiandien Norvegijoje yra taikoma ir skatintina. Ir tai veikia!

      Vizito Norvegijoje metu išmokome labai daug – ir ne tik apie tai, kokių pokyčių reikia organizuojant švietimo ir mokymo procesą bei kuriant palankią mokymosi aplinką pataisos įstaigoje. Supratome, kad norėdami pakeisti švietimą kalėjimuose, pirmiausia turime pasikeisti patys – kardinaliai keisti savo požiūrį į nuteistą asmenį, ieškoti kitokio santykio, kitokių bendravimo ir elgesio su nuteistaisiais modelių. Net jei neturime tokių resursų švietimui kaip norvegai, pakeisti savo pačių požiūrį ir santykį su nuteistuoju – nieko nekainuoja. Nuo to ir pradėsime!

Projektui „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šiame straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 


 

 

Projekto „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“ dalyviai stebėjo švietimo ir mokymo procesą Vokietijos įkalinimo įstaigose

  

     2018 m. gruodžio 10-14 d. Panevėžio pataisos namų įgyvendinamo projekto „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“ dalyviai (4 asmenys) stebėjo nuteistųjų švietimo ir mokymo procesą Vokietijos įkalinimo įstaigose. Vizito metu lankytasi priimančioje organizacijoje Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, organizacijoje „Seehaus e.V. Leipzig“, vykdančioje nepilnamečių ir jauno amžiaus nuteistųjų bausmės atlikimą „laisva forma“, t.y. už įkalinimo įstaigos ribų, JVA Leipzig vyrų įkalinimo įstaigoje, JVA Chemnitz moterų įkalinimo įstaigoje ir JSA Regis-Breitingen nepilnamečių įkalinimo įstaigoje. Intensyvios programos metu projekto dalyviai ne tik stebėjo įkalinimo įstaigose ir kitose lankytose organizacijose nuteistiesiems organizuojamas švietimo ir mokymo veiklas, tačiau ir susipažino su šių organizacijų infrastruktūra, nuteistiesiems siūlomomis užimtumo bei resocializacijos galimybėmis, taip pat su bausmių vykdymo politika lankytose Vokietijos federalinėse žemėse plačiąja prasme.

      Itin pozityvi ir Lietuvoje dar negirdėta „Seehaus e.V. Leipzig“ stebėta veiklos praktika inovatyvus modelis, leidžiantis gerai besielgiantiems nepilnamečiams ir jauno amžiaus nuteistiesiems pabaigti atlikti bausmę už pataisos įstaigos ribų, gyvenant kartu su juos prižiūrinčia šeima. Stebėti pažangūs darbo su nepilnamečiais nuteistaisiais metodai, pozityvios paauglių kultūros kūrimo elementai (griežta dienotvarkė, pozityvaus santykio tarp nuteistųjų bei tarp nuteistųjų ir darbuotojų kūrimas, atgalinio ryšio ratas, pasitikėjimo įgijimas ir privilegijų sistema, įtraukimas į motyvuojančią darbinę veiklą, mokant profesijos ir kt.) taikytini ir dirbant su nepilnamečiais nuteistaisiais Lietuvoje. O pats nepilnamečių socialinės reabilitacijos „laisva forma“ modelis galėtų tapti viena iš resocializacijos formų ateityje.

      Skirtingose įkalinimo įstaigose stebėtas skirtingai organizuojamas nuteistųjų švietimo / mokymo procesas – nors visur stebėta pakankamai plati nuteistųjų švietimo ir profesinio mokymo paslaugų pasiūla (dalis programų finansuojama Europos Sąjungos fondų), tačiau mokymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į pataisos įstaigos infrastruktūrą ir galimybes, taip pat ir nuteistųjų poreikius (skirtingose įstaigose stebėjome skirtingos trukmės profesinio mokymo programas – pavyzdžiui, kalėjime, kuriame vidutinė bausmės trukmė iki 2 metų, mokytis pagal vidurinės mokyklos programą apskritai nesiūloma, o profesinio mokymo kursai yra iki 3 mėnesių trukmės).

      Atkreiptas dėmesys, jog daugelyje lankytų įstaigų mokymo procesas organizuojamas itin lanksčiai. Pavyzdžiui, kursas organizuojamas atsižvelgiant į individualius nuteistojo poreikius: nėra nei kurso, nei atskiro užsiėmimo (pamokos) pradžios ir pabaigos, mokoma individualiai pagal kiekvienam nuteistajam sudarytą individualų planą, o to paties užsiėmimo metu klasėje mokytojas dirba su skirtingas žinias ir įgūdžius turinčiais nuteistaisiais, formuoja skirtingas užduotis ir pan. Nustebino ir galimybė nuteistajam, pageidaujančiam mokytis pagal tam tikrą mokymo programą, kuri jo įkalinimo įstaigoje nėra įgyvendinama, mokymosi programos laikui būti perkeltam į kitą įkalinimo įstaigą, kurioje tokia programa įgyvendinama.

      Pastebėjome ir geresnį mokytojų saugumo organizavimą pataisos įstaigoje, taip pat ir socialinių darbuotojų siūlomą pagalbą mokytojams ir mokiniams, geresnį skaitmeninių technologijų prieinamumą (imitacinės interneto aplinkos naudojimą ir pan.). Sužavėjo vienoje iš įstaigų stebėtas visų kalėjimo dirbančiųjų įsitraukimas į švietimo ir mokymo veiklų organizavimą nuteistiesiems. Atkreiptas dėmesys ir į kur kas intensyviau nei Lietuvoje vykdomą socialinį darbą, siekiant padėti nuteistiesiems integruotis laisvėje po bausmės atlikimo (pagalba susirasti būstą, mokymo įstaigą, darbą, susitvarkyti dokumentus, pagalba nuteistajam ir po bausmės atlikimo ir pan.) – kai kuriuos šios sistemos elementus vertėtų perimti ir mums.

     Darbo stebėjimo vizitų metu įgijome platesnį supratimą apie nuteistųjų ugdymo sistemą Vokietijoje, žinių, kaip organizuoti ugdymo procesus ir kurti nuteistiesiems palankią mokymosi aplinką. Pagerinę profesines kompetencijas bei įgiję tarpkultūrinė patirties, tapome labiau pasirengę ir motyvuoti įgyvendinti pokyčius, kurie neabejotinai reikalingi kuriant novatorišką ir modernų nuteistųjų švietimą.

  

Projektui „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šiame straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

   

 

 

Apžvalga ir rekomendacijos dėl nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso tobulinimo

 

     Susisteminus projekto „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“ dalyvių žinias ir patirtį, įgytą darbo stebėjimo vizitų Norvegijos ir Vokietijos įkalinimo įstaigose ir kitose švietimo (mokymo) paslaugas nuteistiesiems teikiančiose organizacijose metu, parengtas projekto kognityvinis produktas – Apžvalga ir rekomendacijos dėl nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso tobulinimo (toliau – Rekomendacijos).

     Rekomendacijose pateikta informacija apie švietimo sistemas lankytose šalyse, nuteistųjų švietimo proceso organizavimą, jo finansavimą, vizitų metu stebėtas nuteistųjų švietimo (mokymo) veiklas, identifikuotas specifines darbo su nuteistaisiais formas ir metodus, nuteistųjų motyvacijos mokytis stiprinimo priemones ir kt. Rekomendacijose taip pat užfiksuoti vizito dalyvius priėmusių užsienio pataisos įstaigų dirbančiųjų pastebėjimai dėl nuteistųjų ugdymo proceso privalumų ir trūkumų, pozityvios nuteistųjų švietimo praktikos ir pan. bei pačių vizitų dalyvių pastebėjimai, pasiūlymai. Rekomendacijose pateikta ir pagrindinė informacija apie vizito metu aplankytas įstaigas (nuteistųjų laikymo sąlygas, dienotvarkę ir pan.), nes įkalinimo įstaigos specifika paprastai lemia ir nuteistųjų mokymo proceso organizavimo ypatumus (skirtumus). Kiekvieno šių Rekomendacijų poskyrio, kuriame aprašoma vizitų dalyvių įgyta patirtis, pabaigoje pateikiami pasiūlymai nuteistųjų švietimo ir mokymo procesui tobulinti, tačiau jie neturėtų būti skaitomi atskirai nuo darbo stebėjimo vizitų dalyvių patirties aprašymo, nes yra neatskiriama vizitų metu įgytos patirties dalis. Pasiūlymai nuteistųjų švietimo ir mokymo procesui tobulinti suformuluoti labiau atsižvelgiant į įstaigos, kuriose dirba ir įgytą patirtį gali pritaikyti Projekto dalyviai, specifiką, tačiau kitos nuteistųjų švietimą (mokymą) organizuojančios ar vykdančios institucijos, taip pat ir nuteistųjų švietimo politikos formavimo srityje veikiančios institucijos, gali pasinaudoti ir kita Rekomendacijose užfiksuota užsienio kolegų teigiama veiklos patirtimi, atsižvelgdamos į savo poreikius, turimus įgaliojimus ir galimybes.

  

     Su pirmiau minėtomis Rekomendacijomis galite susipažinti čia:

  

Rekomendacijos dėl nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso tobulinimo

  

Projektui „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šiame straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

Veiklos stebėjimas užsienyje pastūmėjo pokyčiams Panevėžio pataisos namuose

 

     Veiklos stebėjimas užsienio įkalinimo įstaigose pastūmėjo Panevėžio pataisos namus pokyčiams nuteistųjų švietimo ir mokymo bei dinaminės priežiūros srityse įgyvendinti. 2018 m. birželio – 2019 m. gegužės mėn. Panevėžio patasos namai vykdė Erasmus+ darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais projektą „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“, kurio metu dvi dirbančiųjų grupės (po 4 ir 5 asmenis) stebėjo nuteistiesiems organizuojamas švietimo ir mokymo veiklas Vokietijos ir Norvegijos įkalinimo įstaigose.

   Vizitų metu stebėjome daug naujos, inovatyvios praktikos pavyzdžių. Vokietijoje matėme ne tik į gerai sutvarkytą pataisos įstaigų ir jose veikiančių mokyklų infrastruktūrą, kur kas lankstesnį nei Lietuvoje profesinio mokymo proceso organizavimą, didesnę švietimo ir mokymo veiklų pasiūlą, geresnį skaitmeninių technologijų prieinamumą, puikiai užtikrinamą mokytojų saugumą, bet ir inovatyvius, Lietuvoje dar negirėtus resocializacijos modelius (stebėta, kaip nuteistiesiems nepilnamečiams sudaromos sąlygos atlikti likusią bausmės dalį už įkalinimo įstaigos ribų, dirbti ir mokytis, gyvenant kartu su juos prižiūrinčia šeima) bei gerai išvystytą socialinių darbuotojų pagalbos sistemą tiek mokytojams ir mokiniams įkalinimo įstaigose, tiek nuteistiesiems po bausmės atlikimo. Visa tai siektina ir Lietuvoje, nes padeda kurti geresnę mokymosi aplinką ir grąžinti iš švietimo sistemos iškritusius asmenis atgal į mokyką.

    Jei Vokietijos patirtis privertė susimąstyti apie pokyčių poreikį organizuojant Lietuvos nuteistųjų švietimą, tai Norvegijoje stebėta praktika tiek nuteistųjų dinaminės priežiūros, tiek švietimo ir mokymo srityse tiesiog pribloškė gerąja prasme. Vienoje naujausių ir moderniausių Norvegijos įkalinimo įstaigų – Haldeno maksimalaus saugumo kalėjime – stebėti procesai ir veiklos rezutatai galėtų būti Lietuvos siekiamybė kelis ateinančius dešimtmečius. Tai didžiulė nuteistiesiems siūlomų švietimo ir profesinio mokymo veiklų įvairovė (siūlomos specialybės nuo elektriko ar automechaniko iki restorano šefo ar garso operatoriaus), puikiai sutvarkyta profesinio mokymo infrastruktūra, mokymams naudojama naujausia įranga (pasak mokytojų, tokią net laisvėje turi ne visi), didžiulis dėmesys mokymo kokybei (mokomasi nedidelėse 4-6 asmenų besimokančiųjų grupėse, todėl kiekvienam mokiniui tenka itin daug individualaus mokytojo dėmesio), mokytojo asmeninis nuoširdus rūpestis kiekvienu ir pagalba susirasti darbą pagal įgytą specialybę po bausmės atlikimo.

     Stebint puikiai veikintį nuteistųjų švietimo ir mokymo procesą Norvegijoje, atkreiptas dėmesys ir į faktorius, neabejotinai turinčius didelės įtakos pirmiau minėto proceso sėkmei – tai visiškai kitoks pareigūno santykis su nuteistuoju, kitokia dirbančiųjų, tarp jų ir mokytojų, elgesio su nuteistaisiais kultūra. Kalėjime negirdėti triukšmo, nejuntama agresijos. Tiek nuteistieji, tiek pareigūnai – mandagūs, korektiški ir besišypsantys. Nuolatinė nuteistųjų priežiūra vykdoma pareigūnams kartu su nuteistaisiais dalyvaujant sporto, laisvalaikio ir kitose veiklose (antai, užsiėmimo sporto salėje metu stebime futbolą žaidžiančius penkis nuteistuosius ir tris pareigūnus). Pareigūnas yra pagrindinis nuteistuoju besirūpinantis asmuo – kuris nuteistąjį pažįsta, stebi, skatina, motyvuoja, jam pataria ir teikia pagalbą. Tai, kas pas mus dar vakar atrodė neįmanoma, šiandien Norvegijoje yra taikoma ir skatintina. Ir tai veikia!

    Projekto metu išmokome labai daug – ir ne tik apie tai, kokių pokyčių reikia organizuojant švietimo ir mokymo procesą bei kuriant palankią mokymosi aplinką pataisos įstaigoje. Supratome, kad norėdami pakeisti švietimą kalėjimuose, pirmiausia turime pasikeisti patys – kardinaliai keisti savo požiūrį į nuteistą asmenį, ieškoti kitokio santykio, kitokių bendravimo ir elgesio su nuteistaisiais, kitokių švietimo ir mokymo formų. Net jei neturime tokių resursų švietimui kaip vokiečiai ar norvegai, pakeisti savo pačių požiūrį ir santykį su nuteistuoju – nieko nekainuoja. Nuo to ir pradėsime!

    Su projekto dalyvių patirties apžvalga ir rekomendacijomis nuteistųjų švietimo ir mokymo procesui tobulinti kviečiame susipažinti Panevėžio pataisos namų interneto svetainės (www.paneveziopn.lt) Projektų skiltyje (Vykdomi projektai – Projektas „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“).

 

Projektui „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šiame straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 30 d. 16:33

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos