Pataisos įstaigoms pristatyta nauja nuteistųjų mokymo programa

Pataisos įstaigoms pristatyta nauja nuteistųjų mokymo programa

 

     2017 m. kovo 28-30 dienomis Panevėžio pataisos namuose vyko Erazmus+ programos strateginių partnerysčių projekto „Creativity, The Connected Economy and Offenders“ (vert. „Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai“) partnerių susitikimas. Vienas iš susitikimo tikslų – Lietuvos bausmių vykdymo sistemos įstaigoms pristatyti projekto metu sukurtą mokymo programą, skirtą padėti nuteistiesiems/buvusiems nuteistiesiems lavinti kūrybiškumą ir rasti naujų galimybių visuomenėje ir darbo rinkoje. 2017 m. kovo 29 d. pataisos įstaigų atstovai susirinko į konferenciją, kurios metu projekto partneriai iš Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Latvijos ir Portugalijos pristatė partnerystės metu sukurtą mokymo programą bei jos testavimo partnerių šalyse rezultatus, dalinosi projekto metu įgyta gerąja patirtimi. Kai kurie mokymo programos įrankiai buvo praktiškai išbandyti su konferencijos dalyviais. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę įvertinti naujos mokymo programos naudą ir poreikį/galimybes ją taikyti bausmių vykdymo sistemoje. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos konferencijos metu pristatė nuteistųjų socialinės reabilitacijos Lietuvoje dabartį ir perspektyvas.

     Artimiausiu metu numatomas mokymo programos vertimas į lietuvių kalbą. Panevėžio pataisos namai ketina pasidalinti mokymo programa, taip pat organizuoti programos mokymus visų bausmių vykdymo sistemos įstaigų, pageidausiančių taikyti programą, darbuotojams.

 

     Projektui „Creativity, The Connected Economy and Offenders” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.

 


 

Konferencijos metu projekto partnerių skaityti pranešimai:

 

Informacija atnaujinta 2017 m. balandžio 12 d. 14:44