Vadovo metų veiklos užduotys


 

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS EDVARDO NORVAIŠO 2018 METŲ UŽDUOTYS

 1. Siekti efektyvesnio Panevėžio pataisos namų nuteistųjų socialinės reabilitacijos proceso.

2. Didinti savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos efektyvumą.

3. Imtis papildomų priemonių įstaigos kriminogeninei būklei gerinti.

4. Tobulinti dinaminės priežiūros procesą Panevėžio pataisos namuose.

5. Užtikrinti efektyvų įstaigos finansų ir materialinių išteklių valdymą.

 

 Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos:

 

1. Prisidėjusios naujos funkcijos ar neplanuotos, ypač skubios užduotys, kitos objektyvios nuo pareigūno valios nepriklausančios aplinkybės, sąlygojusios poreikį einamųjų metų eigoje keisti suplanuotų užduočių atlikimo prioritetus ir terminus.

2. Finansinių išteklių trūkumas.

3. Teisinio reguliavimo pokyčiai.

4. Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros ir jų derinimas;

5. Žmogiškųjų išteklių trūkumas.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018 m. rugsėjo 25 d. 09:53