Valdymo struktūros schema

   

 Eil. Nr.

Panevėžio pataisos namų administracinio padalinio pavadinimas

Pareigybių skaičius

 1.  

Direktorius

1

 1.  

Direktoriaus pavaduotojas

2

 1.  

Kriminalinės žvalgybos skyrius

3

 1.  

Apsaugos ir priežiūros skyrius

95

 1.  

Socialinės reabilitacijos skyrius

8

 1.  

Administracijos reikalų skyrius

3

 1.  

Įskaitos skyrius

3

 1.  

Personalo skyrius

2

 1.  

Psichologinė tarnyba

3

 1.  

Ūkio skyrius

9,25

 1.  

Sveikatos priežiūros tarnyba

8,75

 1.  

Buhalterinės apskaitos skyrius

4

 

Iš viso:

142

Informacija atnaujinta 2018 m. rugpjūčio 21 d. 16:47