KontaktaiPanevėžio pataisos namai

Vadovybė

Edvardas Norvaišas

Direktorius
(8 45) 461 431 edvardas.norvaisas@paneveziopn.lt

Vladislovas Navickas

Direktoriaus pavaduotojas
(8 45) 578 543 vladislovas.navickas@paneveziopn.lt

Administracijos reikalų skyrius

Loreta Skrickienė

Skyriaus vedėja
(8 45) 461 783 loreta.skrickiene@paneveziopn.lt

Vilma Čičirkienė

Patarėja
(8 45) 461 763 vilma.cicirkiene@paneveziopn.lt

Vaida Zuozaitė

Raštvedė
(8 45) 461 431 vaida.zuozaite@paneveziopn.lt

Personalo skyrius

Ilona Kezulytė

Skyriaus vedėja
(8 45) 584 971 personalas@paneveziopn.lt ilona.kezulyte@paneveziopn.lt

Įskaitos skyrius

Inga Bagdonavičiūtė

Skyriaus vedėja
(8 45) 584 970 iskaita@paneveziopn.lt inga.bagdonaviciute@paneveziopn.lt

Vilma Loginovienė

Inspektorė
(8 45) 584 970 vilma.loginoviene@paneveziopn.lt

Karolina Lukienė

Specialistė
(8 45) 584 970 karolina.lukiene@paneveziopn.lt

Kriminalinės žvalgybos skyrius

Jolanta Bagvilienė

Skyriaus viršininkas
(8 45) 578 542 jolanta.bagviliene@paneveziopn.lt

Informacija dėl neskelbiamų arba apibendrintai skelbiamų pareigybių

Vyriausiasis specialistas

Genovaitė Zakarauskienė

Inspektorė (laiškų tikrinimui ir paskirstymui)
genovaite.zakarauskiene@paneveziopn.lt

Buhalterinės apskaitos skyrius

Ilona Čeponytė

Skyriaus vedėja
(8 45) 596 274 buhalterija@paneveziopn.lt ilona.ceponyte@paneveziopn.lt

Jūratė Arelytė

Vyresnioji buhalterė
(8 45) 596 274 jurate.arelyte@paneveziopn.lt

Aldona Trumpickienė

Buhalterė
(8 45) 596 274 aldona.trumpickiene@paneveziopn.lt

Irma Bačinskienė

Buhalterė
(8 45) 596 274 irma.bacinskiene@paneveziopn.lt

Socialinės reabilitacijos skyrius

Laima Krasauskienė

Skyriaus viršininkė
(8 45) 461 463 laima.krasauskiene@paneveziopn.lt

Aušra Janevičienė

Vyriausioji specialistė
(8 45) 461 463 ausra.janeviciene@paneveziopn.lt

Julita Bagočienė

Specialistė
(8 45) 461 463 julita.bagociene@paneveziopn.lt

Vitalija Šližienė

Specialistė
(8 45) 461 463 vitalija.sliziene@paneveziopn.lt

Roma Rutkauskienė

Specialistė
(8 45) 461 463 roma.rutkauskiene@paneveziopn.lt

Svetlana Unglinikienė

Specialistė
(8 45) 461 463 svetlana.unglinikiene@paneveziopn.lt

Ilona Avižienė

Specialistė
(8 45) 461 463 ilona.aviziene@paneveziopn.lt

Odeta Dulienė

Specialistė
(8 45) 461 461 odeta.duliene@panevezopn.lt

Psichologinė tarnyba

Andra Kiškytė

Tarnybos viršininkė
(8 45) 460 995 psichologai@paneveziopn.lt andra.kiskyte@paneveziopn.lt

Birutė Norkūnienė

Inspektorė
(8 45) 460 995

Apsaugos ir priežiūros skyrius

Vilmantas Savickas

Skyriaus viršininkas
(8 45) 584 972 vilmantas.savickas@paneveziopn.lt

Elena Indrulionienė

Vyriausioji specialistė
(8 45) 460 995 elena.indrulioniene@paneveziopn.lt

Arūnas Daunoravičius

Specialistas
(8 45) 460 995 arunas.daunoravicius@paneveziopn.lt

Audrius Belickas

Specialistas
(8 45) 460 995 audrius.belickas@paneveziopn.lt

Arūnas Bagočius

Vyriausiasis specialistas
(8 45) 460 995

Arnoldas Žemaitis

Vyriausiasis specialistas
(8 45) 460 995

Žygimantas Padelevičius

Vyriausiasis specialistas
(8 45) 460 995

Donatas Murauskas

Vyriausiasis specialistas
(8 45) 460 995

Aurimas Stankus

Vyriausiasis specialistas
(8 45) 460 995

Renata Medelinskienė, Eglė Mingėlienė, Neringa Jalunskienė, Giedrė Fiodorovienė,Inga Baublienė, Aušrinė Pleškutė, Ineta Kalibatienė

Specialistės

Gitana Kvedarienė, Regina Stripeikytė, Aušra Butnorienė, Aušra Bložienė, Asta Žukaitienė, Rita Berankienė, Erika Baškauskienė, Aušra Jankevičienė

Specialistės

Vita Balčiūnienė, Irma Valentinavičienė, Vida Gaigalienė, Giedrė Vėrikienė, Sigita Rutkauskienė, Inga Scinskė

Specialistės

Jūratė Merkevičienė, Idita Mekuškienė, Vytautas Kavaliauskas, Asta Jankauskaitė, Gražina Kuprinskienė, Darius Čičirka, Viktoras Guokas, Juozas Eismontas, Asta Nerlikaitė, Danguolė Šatienė

Jaunesnieji specialistai

Jolanta Korkozevičienė, Audronė Kaftanova, Vilma Ramanauskienė, Visvaldas Baškauskas, Laima Šimanauskienė, Ernestas Stankus, Daiva Petrošienė, Sonata Česonienė, Žydrė Velykienė

Jaunesnieji specialistai

Saulius Vidžius, Audrius Petrauskas, Stasys Liesys, Saulius Ramanauskas, Valdas Juknevičius, Algirdas Mingėla, Ramūnas Gervylius, Arūnas Ivanauskas, Daiva Vitunskienė, Laimutis Kazlauskas, Audrius Nagelė

Jaunesnieji specialistai

Daina Aleksienė, Lina Trofimova, Aušra Rauduvytė, Edita Dulkienė, Dalia Grižaitė Asačiovienė, Kristina Siniauskienė, Ligita Baranovienė, Mindaugas Lukošiūnas, Donatas Vitunskas, Aušra Voveraitytė, Živilė Mikalauskienė

Jaunesnieji specialistai

Ona Breskuvienė, Lijana Polovnikovienė, Donata Mikšionienė, Donatas Adomonis, Ignas Gaidelis, Vaida Budrytė, Justina Cesevičienė, Asta Turčinskienė, Donata Ribokaitė, Reda Vainauskaitė

Jaunesnieji specialistai

Rasa Gertienė, Lina Reinartė, Erika Balčiūnienė, Giedrė Kairienė, Miglė Juknevičiūtė, Jonas Bilinskas, Agnė Kazakevičienė, Ieva Kuodytė, Raimonda Urbonaitė, Brigita Povilaitienė

Jaunesnieji specialistai

Ūkio skyrius

Romas Smalioris

Skyriaus viršininkas
(8 45) 463 993 ukis@paneveziopn.lt romas.smalioris@paneveziopn.lt

Audrius Grigaravičius

Patarėjas
(8 45) 460 946 audrius.grigaravicius@paneveziopn.lt

Rasa Stasiukaitienė

Vyresnioji specialistė
(8 45) 460 946 rasa.stasiukaitiene@paneveziopn.lt

Galina Budavičienė

Inspektorė
(8 45) 460 946 galina.budaviciene@paneveziopn.lt

Romaldas Abukauskas

Komendantas
(8 45) 460 946

Laimis Skrickas

Stalius

Valdas Krištopaitis

Santechnikas

Raimundas Jareckas

Sandėlininkas / Elektrikas

Virginijus Vilkas

Tinkuotojas

Sveikatos priežiūros tarnyba

Eugenija Marksienė

Tarnybos viršininkė
(8 45) 584 973 spt@paneveziopn.lt eugenija.marksiene@paneveziopn.lt

Regina Petrošiūtė

Bendrosios praktikos gydytoja / Vaikų ligų gydytoja

Daiva Vilčinskienė

Bendruomenės slaugytoja

Elena Žurumskienė

Vyriausioji slaugos administratorė
(8 45) 584 973

Rita Murnikovienė

Bendrosios praktikos gydytoja odontologė

Birutė Vladislava Kairienė

Gydytoja akušerė - ginekologė

Nijolė Ieva Vertelkienė

Vaistininkė

Rima Skipskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Gitana Petrauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Jolanta Gasparaitienė

Bendrosios praktikos slaugytoja
Informacija atnaujinta 2018 m. gruodžio 7 d. 22:31