Spausdinti

Atranka

 

Skelbiama atranka į pataisos pareigūnų švietimo įstaigą!

Įgijus pataisos pareigūno profesiją, garantuojama darbo vieta Panevėžio pataisos namuose!

  • Profesinio mokymo kursus organizuoja ir profesinės kvalifikacijos baigimo pažymėjimus išduoda Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras.
  • Kursų trukmė – 10 mėnesių.
  • Kursai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis!

Kursantai aprūpinami:

1. Nemokamu apgyvendinimu Mokymo centre (Subačiaus g. 1, Vilnius);

2. Stipendija (apie 140 EUR dydžio);

3. Mokymo medžiaga.

 

Asmenys, pretenduojantys mokytis pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje privalo:

     1. būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;

     2. būti nepriekaištingos reputacijos

     3. turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

    4. atitikti reikalavimus, nustatytus Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

   5. būti ne jaunesni kaip 18 metų, pagal asmenines savybes, dalykinį ir fizinį pasirengimą, sveikatos būklę tikti eiti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų pareigas;

 

     Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, asmeniškai privalo Panevėžio pataisos namų Personalo grupei pateikti:

     1. rašytinį prašymą mokytis pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje;

     2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

    3. brandos atestatą ir jo priedus ar kitą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jų kopijas;

    4. gyvenimo aprašymą;

    5. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje).

 

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama

Panevėžio pataisos namų Personalo grupėje arba

telefonu (8 45) 584 971, arba

el. p. personalas@paneveziopn.lt, paneveziopn@paneveziopn.lt.

 

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 29 d. 09:03