Naujienos

Pozityvių santykių nuteistųjų bendruomenėje kūrimas

2021-09-15

     Siekiant sudaryti sąlygas nuteistosioms kurti pozityvų tarpusavio santykį, taip gerinant socialinį klimatą įstaigoje, rugsėjo 10 d. organizuoti mokymai tema „Toksiški santykiai“. Paskaitą moterims dovanojo Panevėžio miesto bendruomeniniai šeimos namai. Mokymus vedė psichologė Aušra Mikelaitienė. Lektorė moterims suteikė žinių, kaip atpažinti santykius griaunantį elgesį, pateikė įvairių pavyzdžių, pristatė konfliktų valdymo modelį, jo stilius bei priežastis dėl ko sunku ištrukti iš žlugdančių santykių. Mokymų metu daug kalbėta apie toksiškų santykių įtaka savivertei, kaip negatyvias mintis keisti pozityviomis, kaip ir kur ieškoti pagalbos.

     Bendradarbiaujant su Panevėžio miesto bendruomeniniais šeimos namais, teikiančias kompleksiškas paslaugas šeimai Panevėžio mieste, 2021 metais įstaigoje organizuoti užsiėmimai „Vaikų emocinio intelekto ugdymas“, skirti vaikus auginančioms motinoms. Moterims skirtos socialinio darbuotojo bei psichologo konsultacijose mieste, kurių metu nuteistosioms suteikta 40 individualių konsultacijų vaikų auginimo klausimais. Kitas veiklas – ergoterapeuto mokymus apie vaikų raidą planuojama organizuoti paskutinį 2021 metų ketvirtį.

     Dėkojame socialiniams partneriams už pagalbą  iekiant padėti nuteistosioms susidoroti su kasdienio gyvenimo poreikiais ir problemomisbei sprendžiant iškilusias kasdienes problemas.

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 20 d. 11:04