Naujienos

Informacija apie lygtinio paleidimo iš Panevėžio pataisos namų eigą

2021-04-21

     2021 metų I ketvirtį Panevėžio pataisos namuose įvyko 5 Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos Panevėžio pataisos namuose komisijos posėdžiai. Lietuvoje paskelbus karantiną, Komisijos posėdžiai organizuojami nuotoliniu būdu. Komisijos posėdžių metu buvo svarstomi dvidešimt aštuonių nuteistųjų prašymai dėl lygtinio paleidimo, iš kurių – septyni dėl lygtinio paleidimo, taikant intensyvią priežiūrą (elektroninį stebėjimą). Dešimties nuteistųjų prašymus dėl lygtinio paleidimo Komisija svarstė pakartotinai.

     Dešimčiai nuteistųjų Komisija priėmė sprendimą taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, iš jų penkioms – taikant intensyvią priežiūrą. Aštuoniolikai nuteistųjų Komisija nutarė netaikyti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, iš jų dviem – taikant intensyvią priežiūrą.

     Pagrindiniai motyvai, lėmę Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos Panevėžio pataisos namuose komisijos sprendimą netaikyti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, yra šie: nuteistoji nevykdo individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių (nedirba, nesimoko, nedalyvauja pozityvaus užimtumo priemonėse ir t.t.), vidutinė arba aukšta pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika ir nestebimas rizikos mažėjimas, turėtos ar turimos nuobaudos, probacijos sąlygų pažeidimas (t.y. nuteistoji anksčiau pažeidė lygtinio paleidimo ar bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas), komplikuoti santykiai su šeima, artimaisiais, problemos dėl psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, nusikaltimo sunkumas, turimi finansiniai įsipareigojimai, ieškiniai, skolos ir pan. (pvz. nusikaltimų modelis).

     Per 2021 metų I ketvirtį iš Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų gauta keturiolika nutarčių, kuriomis atsisakyta patvirtinti Komisijos nutarimus taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos arba tenkinti nuteistųjų skundus.

     2021 m. balandžio 1 d. Panevėžio pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliko 197 nuteistos moterys. Pažymėtina, kad per tris šių metų mėnesius iš Panevėžio pataisos namų į laisvę paleistos dvidešimt keturios nuteistosios: šešios nuteistosios – atlikusios visą teismo paskirtą laisvės atėmimo bausmę, aštuoniolika nuteistųjų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimu ar teismo nutartimi paleistos lygtinai, iš jų devynios – taikant intensyvią priežiūrą (elektroninį stebėjimą).

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 3 d., atlikusios 3/4 bausmės, į laisvę, taikant elektroninį stebėjimą, paleistos keturios nuteistosios. Tolimesnę lygtinai paleistų nuteistųjų priežiūrą vykdo Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnai.

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 5 d. 16:41