Naujienos

Susitikimas su Kauno arkivyskupijos Caritas socialine darbuotoja

2021-06-21

     Siekiant suteikti pagalbą iš pataisos įstaigos paleidžiamoms nuteistosioms užmegzti socialinius ryšius, birželio 16 d. Panevėžio pataisos namuose organizuotas susitikimas su Kauno arkivyskupijos Caritas projekto „Asmenų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, socialinė integracija“ socialine darbuotoja Reda Rokiene. Vizito metu socialinė darbuotoja susitiko ir konsultavo 11 moterų, kurios ruošiasi išeiti į laisvę. Konsultacijų metu buvo aptariami moterims rūpimi klausimai – kokiu būdu vyks jų socialinė integracija laisvėje, kur moterys galės kreiptis dėl informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų. Susitikimu moterys liko partenkintos. „Pagaliau atėjo diena, kai lengviau bus grįžti į laisvę, kad pagaliau mumis yra rūpinamasi“ – teigė jos.

      Susitikimas organizuotas siekiant užtikrinti Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-10-08 įsakymu Nr. A1-939/1R-324 ,,Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatų įgyvendinimą.

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 21 d. 11:49