Naujienos

Pasitarimas lygtinio paleidimo klausimais

2014-02-04

2014 m. sausio 29 d. Panevėžio pataisos namuose įvyko Panevėžio pataisos namų vadovybės bei teismo ir prokuratūros atstovų pasitarimas lygtinio paleidimo klausimais. Pasitarime dalyvavo Panevėžio pataisos namų direktorius Edvardas Norvaišas, direktoriaus pavaduotoja Regina Stankuvienė, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Vladislovas Navickas, Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė Rita Dambrauskaitė, teisėjas Audrius Sadauskas, teisėjo padėjėjas Vytautas Sabaliauskas, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis ir Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras Evaldas Šidlauskas.

Pasitarimo metu Panevėžio pataisos namai pristatė nuteistųjų lygtinio paleidimo rezultatus šalies įkalinimo įstaigų kontekste. Pasitarimo dalyviai analizavo nuteistojo vertinimo principus, aiškinosi kriterijų, kuriais remiasi Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija ir teismas, sąlyčio taškus ir skirtumus.

Panevėžio pataisos namų Lygtinio paleidimo komisija nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d. išnagrinėjo 344 nuteistųjų prašymus dėl lygtinio paleidimo, 198 iš jų – tenkino. Teismas priėmė 161 sprendimą pritarti lygtiniam paleidimui. Per tą patį laikotarpį į pataisos namus atlikti likusią bausmės dalį sugrįžo 5 nuteistosios, pažeidusios lygtinio paleidimo įpareigojimus. 

 

2014-01-30 Lygtinio paleidimo teikimo bylose teismas vertina nuteistojo elgesio visumą 

 

Praėjusiais metais Panevėžio miesto apylinkės teismas išnagrinėjo 138 bylas dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ir tenkino 113-kos nuteistųjų prašymus. 

 

Pagal kokius kriterijus vertinami laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys, siekiantys būti lygtinai paleisti, kada išsiskiria Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos ir teismo nuomonės – šiuos ir kitus su lygtiniu paleidimu susijusius klausimus sausio 29 dieną Panevėžio pataisos namuose aptarė teisėsaugos institucijų atstovai.    
 

Pasitarime  dalyvavo Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė Rita Dambrauskaitė, teisėjas Audrius Sadauskas, teisėjo padėjėjas Vytautas Sabaliauskas, Panevėžio pataisos namų direktorius Edvardas Norvaišas,  direktoriaus pavaduotojai Vladislovas Navickas ir Regina Stankuvienė, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis, Panevėžio apylinkės  prokuratūros prokuroras Evaldas Šidlauskas. 
 

Praėjusiais metais Panevėžio miesto apylinkės teismas išnagrinėjo 138 teikimus dėl lygtinio paleidimo, 25 iš jų nebuvo tenkinti. Šiais metais teismas jau gavo 24 teikimus, 14 teikimų išnagrinėta, iš jų – 5 atmesti. 10 teikimų dar yra nagrinėjami.  
 

„Teismas nuteistuosius vertina pagal visą elgesio visumą – tiek iki patekimo į laisvės atėmimo vietą, tiek esant joje. Nuteistųjų, kurių pakartotinio nusikalstamumo rizika viršijo 60 taškų iš 100 galimų, teismas prašymų netenkino“,  –  sakė teismo pirmininkė R. Dambrauskaitė.
 

Teismo vadovės teigimu, vertinami nuteistojo ankstesni nusikalstami veiksmai, jų pavojingumas visuomenei. Atsižvelgiama į tai, ar asmuo pažeidinėjo pataisos namų vidaus tvarkos taisykles, ar dalyvavo užimtumo programose, ar keitėsi jų elgesys. Taip pat vertinami ir kriminogeniniai veiksniai: ar prieš patekdamas į laisvės atėmimo  vietą nuteistasis vartojo narkotikus, ar piktnaudžiavo alkoholiu, kokios jam būdingos mąstymo ir elgesio klaidos.
 

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija vertina nuteistojo elgesį, jo pakartotinio nusikalstamumo riziką jam atliekant laisvės atėmimo bausmę.
 

„ Nors komisija vertina tik tą laikotarpį, kai nuteistasis yra pataisos namuose, matome, kad 80 procentų komisijos ir teismo nuomonė dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo sutapo“, – pabrėžė Panevėžio pataisos namų  direktorius E. Norvaišas. 
 

Direktoriaus pavaduotoja R. Stankuvienė pristatė Panevėžio pataisos namuose bausmę atliekančių  nuteistųjų lygtinio paleidimo rezultatus šalies įkalinimo įstaigų kontekste ir kvietė atkreipti dėmesį į tuos atvejus, kai teismas du kartus atmeta nuteistojo teikimą. Pasitarimo dalyviai analizavo nuteistojo vertinimo principus,  aiškinosi kriterijų, kuriais remiasi Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija ir teismas, sąlyčio taškus ir skirtumus.
 

„Lygtinis paleidimas – tai laisvės atėmimo bausmės pakeitimas kitokiomis sąlygomis. Nuteistasis anksčiau laiko į laisvę paprastai paleidžiamas paskyrus jam tam tikrus įpareigojimus. Ta laisvė yra sąlyginė, nes  lygtinai paleistą asmenį nuolat stebi probacijos tarnybų darbuotojai,  kontroliuojantys, kaip įpareigojimai vykdomi,“–  pabrėžė Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius   E.Toliušis. 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. liepos 30 d. 09:09