Naujienos

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu

2014-06-26

Siekdamas plėsti įstaigos vykdomą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, 2014 m. birželio 25 d. Panevėžio pataisos namų direktorius Edvardas Norvaišas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu.

Sutartimi numatoma vykdyti bendrus ir abipusiai naudingus švietėjiškus ir mokslinius projektus. Fakulteto ir Panevėžio pataisos namų planuose numatyta supažindinti teisės dalykus studijuojančius studentus su nuteistųjų gyvenimo kasdienybe, organizuojant išvažiuojamąsias paskaitas, plėtoti universiteto absolventų praktikos ir įsidarbinimo galimybes, mažinti nuteistųjų socialinę atskirtį, organizuojant įvairius edukacinius užsiėmimus, keičiantis informacija ir pan. 

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. liepos 30 d. 09:10