Naujienos

Mokslo metų pabaiga

2014-06-06

 

Š. m. birželio 2 d. Panevėžio pataisos namuose vyko Panevėžio suaugusiųjų mokyklos mokslo metų uždarymo šventė, kurioje dalyvavo mokyklos vadovybė, mokytojai ir mokiniai, pataisos įstaigos administracija bei svečiai – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė bei mokyklos šokių grupė „Liepsna“ ir Moksleivių namų šokių studija „Selevy“ (vadovė Regina Liutkevičienė).

Panevėžio suaugusiųjų mokyklos direktorė Genovaitė Kulvinskaitė pasveikino mokytojus bei mokinius su mokslo metų pabaigos švente. Mokslo metus šiemet baigė 82 mokiniai, viena mokinė laiko brandos egzaminus, 6 nuteistosios laikys pasiekimų patikrą.

Direktorė pranešė, kad 2014 m. gegužės 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-168 „Dėl Panevėžio suaugusiųjų mokyklos ir suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimo“, Panevėžio suaugusiųjų mokykla nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. yra prijungiama prie Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro.

Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotoja Regina Stankuvienė sveikino mokyklos bendruomenę su švente bei įteikė atminimo dovanėles mokytojams, kurie naujaisiais mokslo metais šioje mokykloje nebedirbs.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. spalio 3 d. 11:25