Naujienos

Lygtinio paleidimo komisijos darbo rezultatai

2014-06-26

2014 m. birželio 25 d. Panevėžio pataisos namuose paskutinį kartą posėdžiavo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija, sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2013 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-221 „Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Panevėžio pataisos namuose sudarymo“. Į Komisijos sudėtį buvo įtraukti įvairių Panevėžyje veikiančių institucijų (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, Panevėžio suaugusiųjų mokyklos, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos) atstovai.

Per dvylika veiklos mėnesių įvyko 22 Komisijos posėdžiai. Komisija išnagrinėjo 227 prašymus dėl lygtinio paleidimo ir priėmė 166 nutarimus pritarti nuteistųjų lygtiniam paleidimui. Komisijos ir Teismo nuomonė dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo nesutapo 34 kartus – Teismas netenkino 30 Komisijos nutarimų dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo iš Panevėžio pataisos namų, o 4 kartus Teismas priėmė teigiamus sprendimus dėl paleidimo, nors Komisija paleidimui nebuvo pritarusi.

Dėkojame pirmiau minėtoms institucijoms už sėkmingą ir sklandų bendradarbiavimą su Panevėžio pataisos namais, deleguojant savo darbuotojus į Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisiją ir taip užtikrinant aktyvų visuomenės narių dalyvavimą nuteistųjų lygtinio paleidimo procese. 

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. liepos 30 d. 09:10