Naujienos

Trečiasis projekto „Taste of Freedom“ partnerių susitikimas Ankaroje (Turkijos Respublika)

2014-09-18

2014 m. rugsėjo 8-12 d. šešių Panevėžio pataisos namų pareigūnų delegacija dalyvavo projekto „Taste of Freedom“ (toliau – Projektas) trečiajame partnerių susitikime Ankaroje (Turkijos Respublika). Susitikimo metu Projekto vykdymo klausimus aptarė Projektą įgyvendinančių organizacijų, dirbančių nuteistųjų švietimo srityje, atstovai iš penkių Europos valstybių: Italijos (SLOW FOOD CONDOTTA MONTEREGIO ir Cooperativa Benjamino scs ONLUS), Lietuvos (Panevėžio pataisos namai), Ispanijos (Cepa Las Palmas Cono Sur), Turkijos (Ayas Cistrict Direktorate of National Education) ir Portugalijos (CONFIAR).

Susitikimo metu pristatyti Projekto įgyvendinimo rezultatai partnerių šalyse 2014 m. birželio – rugpjūčio mėn, pasidalinta įgyta patirtimi, analizuotos projekto vykdymo metu iškilusios problemos. Darbo grupėse apsvarstyti keliaujančios Projekto Logo ženklų parodos organizavimo klausimai, elektroninės Projekto metu surinktų receptų knygos kūrimo klausimai, atliktas pasiektų rezultatų, įpusėjus Projektui, vertinimas. Suplanuotos tolesnės Projekto veiklos, aptartos jų tobulinimo alternatyvos. Išklausytas vienos unikaliausių Italijos įkalinimo įstaigų – neapgyvendintoje Gorgonos salos įsikūrusio kalėjimo direktoriaus Carlo Mazzerbo pranešimas „Gorgonos kalėjimo patirtis“.

Vizito metu lankytasi priimančioje organizacijoje – Ayas regiono nacionalinio švietimo direktorate, kur projekto partneriams pristatyta šios organizacijos vykdoma veikla Ayas kalėjime. Projekto dalyvius maloniai priėmė ir Ayas regiono savivaldybės vadovybė – susitikimo metu diskutuota apie pataisos įstaigose vykdomas švietimo veiklas, jų svarbą sėkmingai nuteistųjų resocializacijai.

Vizito metu apsilankyta ir Ayas atviro tipo kalėjime, kuriame vykdomos Projekto veiklos. Projekto dalyviams pristatyta įstaigos veikla, parodyti dominantys objektai įkalinimo įstaigoje (nuteistųjų mokymosi, darbo vietos, laisvalaikio organizavimas ir t.t.). Stebėtas nuteistųjų surengtas pasirodymas – tradicinės giesmės (vokalinis-instrumentinis atlikimas) ir tradiciniai šokiai. Ayas kalėjime atidaryta ir Projekto veiklose dalyvaujančių nuteistųjų sukurtų Projekto Logo ženklų paroda. Vėliau ši paroda bus eksponuojama ir kitose partnerių šalyse. Taip pat aplankytas ir Ayas miestelyje veikiantis specializuotas centras, parduodantis įvairių Turkijos pataisos įstaigų nuteistųjų pagamintą produkciją, kur susipažinta su nuteistųjų gaminamų prekių asortimentu – odos gaminiais, avalyne, keramika, siuviniais, juvelyriniais dirbiniais ir kt.

Vizitas Turkijoje įgalino Panevėžio pataisos namų dirbančiuosius ne tik įvertinti vykdomo Projekto rezultatus bei numatyti tolesnės projektinės veiklos perspektyvą, bet ir sudarė galimybę susipažinti su aplankytos šalies kultūra, nuteistųjų laikymo sąlygomis, pozityvia kalinamų asmenų švietimo bei mokymo praktika.

Projektas „Taste of Freedom” skirtas nuteistųjų neformalaus švietimo veikloms įgyvendinti, supažindinant nuteistuosius su daugelyje pasaulio šalių propaguojama „Slow food“ (lėto maisto) filosofija. Projekto veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. rugsėjo 18 d. 16:45