Naujienos

Panevėžio pataisos namų dirbantieji dalyvavo mokomajame vizite Švedijoje

2014-10-03

Lietuvos pareigūnų delegacija kartu su Södertörn probacijos tarnybos dirbančiaisiais

 

2014 m. rugsėjo 25-26 dienomis Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotoja Regina Stankuvienė ir Administracijos reikalų skyriaus viršininkė Loreta Skrickienė kartu su kitų bausmių vykdymo sistemos įstaigų pareigūnais dalyvavo mokomajame vizite Švedijoje. Vizitas organizuotas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vykdant projektą „Apsikeitimas gerąja bausmių, probacijos bei viešojo administravimo praktika“ pagal Šiaurės – Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą. Vizito metu lankytasi Södertörn probacijos tarnyboje, bendrauta su joje dirbančiais probacijos specialistais. Lietuvos pareigūnams pristatyta Švedijos probacijos tarnybos misija ir tikslai, pamatiniai darbo principai, pagrindinės atliekamos funkcijos. Diskutuota apie probacijos tarnybų darbe iškylančias problemas, lyginta probacijos tarnybų veikla Švedijoje ir Lietuvoje. Akcentuotas itin tamprus Švedijos probacijos tarnybų bendradarbiavimas su pataisos įstaigomis, socialinėmis tarnybomis, policija, teismais. Dalyvavimas mokomajame vizite Švedijoje sudarė galimybę dirbantiesiems susipažinti su naujausiais Švedijos kolegų pasiekimais probacijos srityje, perimti jų praktinę darbo patirtį ir pritaikyti ją Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje.

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. rugsėjo 3 d. 09:13