Naujienos

Lygtinis paleidimas Panevėžio pataisos namuose

2022-03-09

     Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos Panevėžio pataisos namuose komisija 2021 metais į posėdžius rinkosi 22 kartus. Dėl karantino metu taikytų ribojimų komisijos darbas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu. Posėdžių metu apsvarstytos 124 komisijai pateiktos nuteistųjų socialinio tyrimo išvados. 54 nuteistųjų atžvilgiu komisija priėmė sprendimą taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, iš jų 30 – taikant intensyvią priežiūrą, t. y. elektroninį stebėjimą. 70 nuteistųjų komisija nutarė netaikyti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

     Pagrindiniai motyvai, lėmę Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos Panevėžio pataisos namuose komisijos sprendimą netaikyti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos: nuteistųjų nevykdymas individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių (nedirba, nesimoko, nedalyvauja pozityvaus užimtumo priemonėse ir t.t.); vidutinė arba aukšta pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika ir nestebimas rizikos mažėjimas; turėtos ar turimos nuobaudos; probacijos sąlygų pažeidimas (t.y. nuteistoji anksčiau pažeidė lygtinio paleidimo ar bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas); problemos dėl psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotikų) vartojimo; kitos priežastys (pvz. nusikaltimų modelis).

     2021 metais iš Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų buvo gauta 41 nutartis, kuriomis patvirtinti Komisijos nutarimai taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

     2021 metais iš Panevėžio pataisos namų į laisvę paleistos 102 laisvės atėmimo bausme nuteistos moterys, iš jų 24 – atlikusios visą teismo paskirtą laisvės atėmimo bausmę; 78 nuteistosios paleistos lygtinai, 38 iš jų – taikant elektroninį stebėjimą.

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 9 d. 08:41