Naujienos

Gražus pataisos namų ir Panevėžio bendruomeninių šeimos namų bendradarbiavimas

2022-01-03

     Regis, dar taip neseniai buvo aptartos pataisos namų ir Panevėžio bendruomeninių šeimos namų bendradarbiavimo gairės, bet štai jau prabėgo prasmingos bei naudą nešančios socialinės partnerystės metai.

     Paslaugos, kurias šeimos namai įgyvendina yra neįkainuojamos: socialinių partnerių dėka 2021 metais Panevėžio pataisos namuose bausmę atliekančios moterys auginančios vaikus turėjo galimybę gauti visavertę, kompleksinę pagalbą ugdant mažuosius. Užsiėmimų nesustabėt net karantinas – metų pradžioje moterys dalyvavo nuotolinėje mokomojoje priemonėje „Paramos grupė šeimai“ ir išklausė 5 paskaitas, kurias vedė psichologė Ramune Murauskiene vaikų auginimo, ugdymo temomis. Po bendruomeninių šeimos namų psichologės mokymų darbą su moterimis tęsė įstaigos darbuotojai: vyko aptarimas, mokomoji medžiaga buvo taikoma ir praktikoje.

     Atlaisvėjus karantino suvaržymams mokymai vyko gyvai. Siekiant padėti nuteistosioms susidoroti su kasdienio gyvenimo poreikiais ir problemomis, mieste organizuotos socialinio darbuotojo bei psichologo savirefleksijos konsultacijos. Iš viso nuteistosios dalyvavo net 68 individualiose konsultacijose. Be šių priemonių moterims organizuoti ir grupiniai užsiėmimai „Vaikų emocinio intelekto ugdymas“, padedantys atpažinti vaiko emocijas skirtinguose vaiko raidos augimo etapuose. Vyko ir bendri šeimų renginiai su miesto bendruomene, kurių metu bausmę atliekančios moterys galėjo pabendrauti su kitomis mamomis, pasidalinti rūpesčiais bei džiaugsmais kylančiais auginant atžalas.

     Naujais, 2022 metais, ir toliau numatome tęsti bendradarbiavimą su Panevėžio bendruomeniniais šeimos namais, teikiant paslaugas nuteistosioms, taip siekiant teikti emocinį palaikymą moterų gyvenimo pokyčio metu.

     Nuoširdžiai tariame AČIŪ Panevėžio bendruomeniniams šeimos namams už itin vertingas ir kokybiškas paslaugas bei gražius ir šiltus santykius siekiant bendrų tikslų – vaiko laimingos vaikystės bei kuriamo santykio su jam svarbiausiu žmogumi – mama.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 3 d. 12:20