Naujienos

Nuteistosios dalijosi savo istorijomis su moksleiviais

2021-11-15

     Siekiant paskatinti bausmę atliekančias moteris pokyčiui, padėti joms reintegruotis į visuomenę, taip pat keisti stigmatizuotą požiūrį į nuteistą asmenį, Panevėžio pataisos namai socialinio partnerio teisėmis dalyvavo Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos įgyvendinamame projekte „Kartu mes galime daugiau 2021“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas gimnazijos bendruomenės nariams įgyti žinių apie socializaciją, psichologinio atsparumo stiprinimo galimybes, prosocialias vertybes ir nuostatų diegimą.

     Lapkričio 11 d. Panevėžio pataisos namų Resocializacijos skyriaus darbuotojos kartu su dviem nuteistosiomis, kurios bausmės atlikimo metu gyvena įstaigos Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centre, vyko į renginį Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje. Dvi nuteistosios, kurioms nėra suteikta teisė išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų, renginyje dalyvavo nuotolinėmis ryšio priemonėmis.

     Susitikimo metu Resocializacijos skyriaus darbuotojos vyresniųjų klasių mokiniams papasakojo apie Panevėžio pataisos namus, jų įstoriją, resocializacijos procesą, kokiomis priemonėmis ir būdais nuteistasis motyvuojamas rinktis dorą gyvenimo kelią ir daugiau nebenusikalsti. Bausmę atliekančios moterys pasidalino savo gyvenimo istorijomis, taip pristatant smurto, žalingų įpročių bei priklausomybių pasekmes, kurios jas atvedė į įkalinimo įstaigą. Pasak moterų, nuėjus sunkų sveikimo kelią, priėmus save, pripažinus, jog tik pats atsakingas už savo pasirinktą kelią, tenka su savimi dirbti labai ilgai.

     Moterys prisipažino, jog labai jaudinosi, nes bijojo būti pasmerktos, tikėjosi pamatyti ir paniekos žvilgsnių, tačiau taip nenutikus, suvokė, jog atsivėrimas, savo istorijos įgarsinimas – tai tik dar vienas žingsnis einant sveikimo keliu. Papasakotos istorijos bei išpažintos klaidos, (ne)patirtys savotiškai išlaisvino jas, leido pasijusti visuomenės dalimi, į kurią jos norėtų grįžti ir būti priimtos.

     Išklausę istorijų pasisakė ir moksleiviai. Jie teigė, kad išgirsti pasakojimai – tai ne vadovėlyje perskaityta teorinė medžiaga ar peržiūrėtas filmas, kurtas pagal tikrus įvykius. Ši patirtis tikrai pravers ir leis pagalvoti prieš žengiant klaidingą žingsnį.

     Panevėžio pataisos namai džiaugiasi galėję prisidėti prie socialinės rizikos veiksnių prevencijos projekto, tokiu būdu padedant mokyklai šviesti jaunus žmones. Aiškinantis priežastis, kalbant apie pasekmes, galima užkirsti kelią daugeliui neleistinų veiklų, formuoti jauno žmogaus požiūrį, o kartu ir ruošti nuteistą asmenį sugrįžti į bendruomenę.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 15 d. 09:51